Z biblioteki uniwersyteckiej w Linzu skradziono starodruk dzieła Johannesa Kepplera pod tytułem "Harmonia świata". W dziele pochodzącym z 1620 roku zawarte są podstawy matematyczne ruchu planet w naszym układzie słonecznym.

Złodzieje prawdopodobnie nie mieli pojęcia co ukradli. Szukali pieniędzy w uniwersyteckim sejfie, a że było ich niewiele zabrali wszystko co się tam znajdowało. Wartość dzieła Kepplera jest trudna do oszacowania. Jest to jedna z tych rzeczy, które przede wszystkim mają nie materialną, a duchową wartość. Bez tego dzieła niemożliwa byłaby współczesna kosmonautyka. W książce tej po raz pierwszy określono trzecie prawo Kepplera – zbiór reguł matematycznych, na podstawie których oblicza się orbity planet Układu Słonecznego i planuje się orbity sztucznych satelitów.

20:50