Kolejne dwa inkunabuły skradzione z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie wróciły do Polski. W specjalnie zabezpieczonej walizce przyjechały z Londynu "Comoediae" Plauta i "Adversus calumniatorem Platonis" Bessariona.

11 czerwca do Krakowa powróciło 18 inkunabułów i starodruków odnalezionych w niemieckim domu aukcyjnym Reis&Sohn. Cenne księgi zostały poważnie uszkodzone. Usunięto z nich zapiski, a wraz z nimi oryginalny zapis historii tych książek.

Trzy lata temu z krakowskiej biblioteki skradziono 59 cennych inkunabułów i starodruków. Udało się odnaleźć zaledwie 20 z nich. Los pozostałych jest wciąż nieznany.

Wartość poszukiwanych dzieł może sięgać kilkunastu milionów złotych. Najcenniejszy z nich to inkunabuł Ulricha Raichentala, przedstawiający dzieje soboru w Konstancji wydany w 1415 roku. Jego cena może sięgać kilku milionów złotych.

foto RMF

06:50