Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach: akcyzowym i VAT od towarów i usług. Przepisy wejdą w życie za dwa tygodnie. Mają przynieść budżetowi ponad 2,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów. Pierwotnie miało to być 2,9 mld zł, jednak ze względu na zmiany wprowadzone przez Sejm i opóźnienie wejścia ustawy w życie (w marcu, a nie, jak chciał rząd, od lutego), dochody będą mniejsze.

Nowelizacja zakłada opodatkowanie akcyzą paliw silnikowych na bazie olejów roślinnych produkowanych w kraju. Wprowadzona została akcyza na energię elektryczną w wysokości dwóch groszy od kilowatogodziny. Wzrośnie również stawka VAT na niektóre towary dla dzieci - z obecnych 7 do 12 procent na towary krajowe i do 22 procent na artykuły importowane. Podwyżka dotyczy łyżew, rowerów, zabaw i gier towarzyskich, nart i sanek. Do 22 procent wzrasta VAT na opony naprawiane i bieżnikowane oraz na usługi wulkanizacyjne. Nie będzie można już odliczać od podatku VAT-u zawartego w cenie oleju napędowego i gazu zużywanego przez samochody osobowe.

Nowelizacja podwyższa również z 3 do 22 proc. stawkę VAT na meble klasyfikowane dotychczas jako rękodzieło ludowe i artystyczne, co ma przynieść budżetowi około 25-30 mln zł. Podatnicy nadal będą mogli otrzymywać zwrot VAT w ciągu 25 dni od złożenia miesięcznej deklaracji, pod warunkiem że zapłacili wszystkie swoje zobowiązania bezpośrednio wystawcy faktur, w których wykazany jest naliczony podatek. W innych przypadkach będzie trzeba poczekać na pieniądze do 60 dni.

foto RMF

15:00