Prawie 25 mld zł z CIT zapłacili w 2019 r. podatnicy, którzy uzyskali ponad 50 mln euro przychodów. Podatkowe Grupy Kapitałowe zapłaciły ponad 5 mld zł CIT. Najwięcej - 1,375 mld zł - grupa podatkowa banku PKO BP. Ministerstwo Finansów opublikowało dane o największych płatnikach CIT w 2019 r.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, 63 Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) zapłaciły za ubiegły roku sumie niemal 5,262 mld zł podatku CIT. Najwięcej - 1,375 mld zł - grupa podatkowa banku PKO BP.

Podatników, podlegających obowiązkowi publikacji - czyli takich, którzy uzyskali przychody przekraczające 50 mln euro było w 2019 roku 2802. W sumie zapłacili 24,8 mld zł podatku CIT. W tej grupie największym podatnikiem był ING Bank Śląski, który zapłacił prawie 776 mln zł.

Za 2018 r. wśród PGK najwięcej fiskusowi oddała tytułem CIT grupa podatkowa PGNiG - 721 mln zł. Wśród podatników - PKO BP, który oddał fiskusowi z tego tytułu 1,380 mld zł.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, minister finansów jest zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku.