Prof. Michał Kleiber, minister nauki, szef komitetu offsetowego

Grzegorz Jasiński: Panie profesorze Przemysłowy Instytut Telekomunikacji podpisał wczoraj list intencyjny z Boeingiem na współpracę w budowie systemów związanych z programem tarczy antyrakietowej. Ta współpraca nie ma nic wspólnego z offsetem. Czy to więc pierwsza jaskółka, która wiosny nie czyni czy może coś więcej?

Michał Kleiber: To jest pierwsza jaskółka, która czyni wiosnę a mianowicie jestem tutaj z bardzo krótką wizytą w dwóch głównych sprawach. Pierwsza dotyczy kontynuowania rozmów w zakresie programu offsetowego. To wielkie przedsięwzięcie wprawdzie zostało uwieńczone już podpisaniem kontraktu, ale jest cały szereg szczegółów związanych z realizacją poszczególnych projektów, o których należy mówić i dzisiaj rano takie spotkanie z kierownictwem firmy Lockheed Martin odbyłem. Druga ważna część mojej misji w czasie tego krótkiego pobytu, to jest próba stworzenia lepszych warunków do współpracy naukowo-badawczej, szczególnie na rzecz przemysłu obronnego polskich firm. Tutaj pewna informacja ze strony polskiego rządu, bo wskazanie na przychylność dla tych inicjatyw jest oczywiście bardzo ważna.

Grzegorz Jasiński: Czyli na offsecie szanse polskich przedsiębiorstw się nie kończą.

Michał Kleiber: Nie. Mnie się wydaje, że offset był pierwszym wielkim przedsięwzięciem, które udało nam się zapoczątkować. Ja jestem optymistą, to dalej będzie dobrze wyglądać. Jeśli chodzi o offset tam jest cały szereg przedsięwzięć, które w znakomity sposób przyczynią się do poprawy sytuacji w polskim przemyśle i to często w jego bardzo ważnych, ambitnych, przyszłościowych obszarach. A teraz pracujemy nad sprawami już dalszymi a mianowicie, żeby poza offsetem znaleźć sposób na współpracę w zakresie ambitnego, przyszłościowego przemysłu. W tym przypadku głównie jeśli chodzi o zastosowania obronne i ten listy intencyjny, który został podpisany pomiędzy Boeingiem a Polskim Instytutem Telekomunikacji może mieć i wierzę, że będzie miał niezwykle ciekawe konsekwencje, bowiem dotyczy problematyki niezwykle nowoczesnej, i w której ma bardzo wielkie osiągnięcia. To dotyczy problematyki radarowej, radiolokacji, generalnie elementów globalnej obrony przeciwrakietowej. Tu współpraca z firmą taką jak Boeing otwiera nowe szanse i to będzie wspaniały projekt jeśli dojdzie do podpisania go w szczegółach.

Grzegorz Jasiński: Wróćmy jeszcze do sprawy offsetu. Stosunki polityczne Warszawy i Waszyngtonu są teraz w niebywałym rozkwicie. Czy to pana zdaniem szansa na to, że offset zostanie zrealizowany tak jak tego byśmy sobie życzyli?

Michał Kleiber: Myślę, że są wszelkie szanse na to, żeby być optymistą. My żeśmy zawarli w programie offsetowym 44 projekty. Tak jak powiedziałem część z nich bardzo ambitnych, nie tak łatwych w realizacji. Mamy w tej chwili od momentu podpisania, czyli od 18 kwietnia 120 dni na uszczegółowienie poszczególnych projektów i podpisanie umów handlowych pomiędzy poszczególnymi formami amerykańskimi i polskimi. Dzisiaj dyskutowaliśmy postęp prac w tym zakresie. Storna amerykańska ku mojej satysfakcji powiedziała, że nie widzi zasadniczych przeszkód. Wszystko wygląda na to, że uda się w ciągu tego okresu podpisać te wszystkie umowy i przystąpić do realizacji programu offsetowego.

Grzegorz Jasiński: Wśród projektów offsetowych są konkretne projekty, o których mniej więcej wiadomo czego dotyczą. Są też ogólne programy, za którymi takie konkrety nie stoją. Chodzi mi m.in. o system wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, którym ma się zająć Bartimpex Aleksandra Gudzowatego czy łódzki akcelerator technologii. Chodzi o duże pieniądze, jakie będą z tego pożytki?

Michał Kleiber: Cieszę się z tego pytania, bo właśnie o tych dwóch projektach dzisiaj głównie rozmawiałem z kierownictwem firmy Lockheed Martin. Waga tych dwóch przedsięwzięć polega na tym, że one nie ograniczają się do jednego specyficznego projektu, który tak jak pozostałe w programie offsetowym są bardzo ważne i znaczące, ale one stwarzają możliwość na wprowadzanie do współpracy polsko-amerykańskiej nowych przedsięwzięć. Oba te mają trochę inny charakter, ale są z tego punktu widzenia kluczowe, jeśli chodzi o znaczenie offsetu dla rozwoju polskiego przemysłu. W tym pierwszym projekcie Krajowa Izba Gospodarcza bierze udział a także US Chamber of Commerse i to jest projekt, który ma w istotny sposób wspomóc działalność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku amerykańskim. Jest cały szereg przedsięwzięć zaplanowanych, które w moim przekonaniu całkowicie zmienią te szanse. Drugi projekt, który pan redaktor wspomniał a mianowicie akcelerator łódzki, akcelerator technologii. W Łodzi będzie instytucja, która będzie koordynować jego działanie. Ma troszkę inny charakter, ale ma również niezwykle ciekawy potencjał. Ten projekt ma na celu pomoc w komercjalizacji polskich osiągnięć badawczych.

Grzegorz Jasiński: Kiedy trafią do Polski pierwsze pieniądze z offsetu?

Michał Kleiber: Jak wiadomo kontrakt offsetowy opiewa na 10 lat. My żeśmy kładli nacisk na to, żeby największa część inwestycji była dokonywana w pierwszych latach: w pierwszym, drugi, trzecim roku. Tak zapewne będzie. Mówiąc krótko za mniej więcej 90 dni, jak zostaną podpisane poszczególne kontrakty, już następnego dnia otwiera się pole do wielkich inwestycji i w pierwszym roku już te inwestycje powinny przekroczyć miliard dolarów.

19:20