Tony Blair przetrwał największy kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii. Wg ujawnionego wczoraj raportu komisji Huttona, badającej przyczyny śmierci brytyjskiego eksperta ds. rozbrojenia Iraku, działania gabinetu Blaira nie miały bezpośredniego wpływu na samobójstwo Davida Kelly’ego.

Sędzia Hutton nie ma wątpliwości, że Kelly popełnił samobójstwo: Żadna z osób, których działania i decyzje opisane są w tym raporcie, nigdy nawet nie przypuszczała, że doktor Kelly mógłby sobie odebrać życie.

Kelly popełnił samobójstwo 17 lipca ubiegłego roku po tym, jak ujawniono, że to właśnie on był źródłem doniesień BBC, sugerujących jakoby rząd świadomie wyolbrzymiał zagrożenie ze strony irackiej broni masowego rażenia.

Dochodzenie komisji Huttona obejmowało wyłącznie okoliczności śmierci Kelly’ego, a nie zachowanie brytyjskiego rządu w okresie poprzedzającym wojnę w Iraku. Lord Hutton starał się ustalić okoliczności, w jakich nazwisko b. inspektora rozbrojeniowego zostało ujawnione w prasie i jaki mogło to mieć wpływ na jego śmierć.

Z raportu wynika, że rząd Blaira nie brał czynnego udziału w stopniowym demaskowaniu Kelly’ego jako informatora BBC; samemu premierowi też nie można niczego zarzucić.

Raport krytycznie ocenił natomiast postępowanie BBC i jej reportera, którzy bezpodstawnie oskarżyli rząd o kłamstwo – miało nim być świadome wyolbrzymienie w celach propagandowych raportu o irackiej broni masowego rażenia. W związku z tymi zarzutami jeden z szefów BBC - Gavyn Davies - podał się w środę do dymisji.

07:20