Huta Łaziska, jedyny w Polsce wytwórca żelazostopów, wznowiła pełną produkcję. W ciągu ostatniego roku zakład pracował tylko sześć miesięcy,nie mogąc sprostać wysokim cenom energii elektrycznej. Z powodu kłopotów huty całej 750-osobowej załodze groziło zwolnienie z pracy.

Kłopoty Huty Łaziska spowodowane były wysokimi cenami energii elektrycznej, która stanowi ok. 70 proc. kosztów produkcji, oraz stawkami za przesył prądu. Choć prawie cała produkcja huty trafia na eksport, przychodów nie starczało na zapłacenie za energię.

13 czerwca zawarto porozumienie dostawców węgla, energii elektrycznej oraz Węglokoksu SA. Gwarantuje ono, do końca roku, dostawy do huty tańszego niż

dotychczas prądu, pochodzącego z węgla sprzedanego po tzw. cenie eksportowej, czyli preferencyjnej.

Według przedstawicieli huty, mimo długiego przestoju, zakład nie utracił zagranicznych rynków zbytu. Na eksport trafia prawie cała produkcja zakładu; głównie do Niemiec, ale także do Czech, Anglii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Roczna wartość eksportu wyniosła w ubiegłym roku ok. 150 mln zł.

10:00