Górniczy związkowcy podzieleni. Tylko część działających w Katowickim Holdingu Węglowym związków zawodowych parafowała porozumienie dot. warunków połączenia KHW z Polską Grupą Górniczą. Dokument stanowi, że po fuzji górnicy z Holdingu mają być wynagradzani na takich zasadach, jakie obowiązują w PGG. Porozumienie zaakceptował w poniedziałek Sierpień 80. Organizacje, które wstrzymały się z podpisem - m.in. Solidarność - mają podjąć decyzję do godziny 10:00 w najbliższą środę.

Górniczy związkowcy podzieleni. Tylko część działających w Katowickim Holdingu Węglowym związków zawodowych parafowała porozumienie dot. warunków połączenia KHW z Polską Grupą Górniczą. Dokument stanowi, że po fuzji górnicy z Holdingu mają być wynagradzani na takich zasadach, jakie obowiązują w PGG. Porozumienie zaakceptował w poniedziałek Sierpień 80. Organizacje, które wstrzymały się z podpisem - m.in. Solidarność - mają podjąć decyzję do godziny 10:00 w najbliższą środę.
Tylko część działających w Katowickim Holdingu Węglowym związków zawodowych parafowała porozumienie dot. warunków połączenia KHW z Polską Grupą Górniczą (zdjęcie ilustracyjne) /Paweł Balinowski /Archiwum RMF FM

Wcześniej, we wtorek, warunki połączenia górniczych firm mają być jeszcze omawiane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach.

Planowana na 1 kwietnia fuzja ma nastąpić w drodze sprzedaży aktywów KHW na rzecz PGG. W efekcie powstanie największa w Unii Europejskiej firma górnicza, zatrudniająca ponad 43 tysiące ludzi w dziewięciu kopalniach. Akceptacja strony społecznej dla warunków połączenia firm otworzy drogę do rozmów z wierzycielami nt. nowych warunków spłaty zadłużenia KHW (spółka winna jest wierzycielom około 2,5 mld złotych, z czego prawie połowa to dług z tytułu obligacji) i do notyfikacji przedsięwzięcia w Komisji Europejskiej, której pozytywna opinia warunkuje pomoc publiczną m.in. na osłony socjalne dla odchodzących z pracy górników.

Mam głęboką nadzieję, że (...) w środę o dziesiątej będziemy mogli mówić o tym, że idziemy z porozumieniem na rozmowy do inwestorów i do instytucji bankowych, bo to pozostałe strony porozumienia - powiedział po poniedziałkowych negocjacjach ze związkowcami wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

To on przedstawił związkowcom w poniedziałek nowy projekt porozumienia, uwzględniający - w jego ocenie - uwagi strony społecznej. Po prawie siedmiu godzinach negocjacji i kolejnych poprawkach liderzy części z kilkunastu uczestniczących w rozmowach związków zdecydowali się na złożenie podpisów pod dokumentem. Pozostałe związki liczą, że uda się wynegocjować dalsze ustępstwa.

Tobiszowski zastrzegł, że na razie nie będzie ujawniona informacja, które związki zaakceptowały już porozumienie, a które jeszcze się wahają. Wiadomo jednak, że dokument zaakceptował Sierpień 80. Jeden z liderów Solidarności w KHW Piotr Bienek potwierdził z kolei, że jego związek wstrzymał się z podpisem.

Dalej są punkty sporne (...). Jedno jest pewne: ustaliliśmy wszyscy, że wszystkie strony chcą połączenia KHW z PGG. To jest ważne - nie ma strony, która nie chciałaby tego połączenia - to jest ustalone i to jest najważniejsze ustalenie. Teraz jest tylko kwestia drobnych tematów, niuansów, które musimy dograć. Mam nadzieję, że się dogadamy i praca dla wszystkich będzie dalej - podkreślił Bienek.

Jak zaznaczył, Solidarność jest w stanie zaakceptować porozumienie, ale po wprowadzeniu do jego treści poprawek. Chodzi m.in. o zasady wynagradzania górników i perspektywę likwidacji dwóch kopalń Holdingu.

Uzgodnienia dot. katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, i ruchu Śląsk, czyli rudzkiej części kopalni Wujek, gdzie wydobycie było w ostatnich latach nieopłacalne, znalazły się w załączniku do porozumienia. Docelowo majątek tych kopalń miałby trafić do spółki restrukturyzacyjnej: spór w czasie rozmów toczył się m.in. wokół terminów jego przekazania. W załączniku zapisano, że powstanie zespół, który ma przeanalizować sytuację obu kopalń i poszukać rozwiązań umożliwiających ich dłuższe funkcjonowanie.

Według Bienka, związkowcy nie odbierają terminu wyznaczonego przez resort energii na podpisanie porozumienia - to godzina 10:00 w środę - jako ultimatum. Dopóki rozmowy trwają, to myślę, że jest wola, żeby rozmawiać dalej. Spotykamy się jutro i mam nadzieję, że dogadamy się ze stroną pracodawcy. Daliśmy sobie trochę czasu, czasem trzeba zrobić małą przerwę, krok do tyłu (...) i myślę, że znajdziemy wspólne zdanie - stwierdził przedstawiciel Solidarności.

Z podpisaniem porozumienia nie czekał natomiast Sierpień 80: jego lider w KHW Szczepan Kasiński ocenił po rozmowach, że "jest to porozumienie dobre, dające stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom KHW", a także gwarantujące załodze Holdingu wypłatę do 3 marca drugiej raty nagrody rocznej za ubiegły rok (tzw. czternastki), która na razie była wypłacona jedynie w niewielkiej części. Warunkiem wypłacenia tej drugiej raty ma być jednak podpisanie porozumienia przez wszystkie związki. W wypłacie "czternastki" ma wesprzeć Holding właśnie Polska Grupa Górnicza. Z kolei bez połączenia firm zagrożone mogą być również wypłaty pensji dla górników z KHW.

Kasiński potwierdził ponadto, że porozumienie zawiera m.in. zapis o przejściu pracowników KHW na warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co - według danych spółki - ma być dla górników korzystniejsze. Wynagrodzenia części z nich mają wzrosnąć, mniejsze mają być natomiast np. odprawy i nagrody jubileuszowe - obecnie ich wysokość reguluje w KHW układ zbiorowy pracy, który ma być rozwiązany.

Jak podał Kasiński, oprócz Sierpnia 80 porozumienie podpisały również m.in. związek Przeróbka i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych.

Według związkowca, do połączenia KHW i PGG dojdzie także wówczas, gdyby niektóre związki nie podpisały porozumienia społecznego - dokument jest jednak potrzebny m.in. po to, by zagwarantować załodze odpowiednie wynagrodzenia.

Według danych Polskiej Grupy Górniczej, zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w PGG oznacza w praktyce podwyższenie pensji górników z KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po fuzji nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6 225 złotych. W przypadku zdecydowanej większości górników z KHW zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia: np. górnik w ścianie ma zarobić około 240 złotych więcej niż obecnie.

Załoga Polskiej Grupy Górniczej ma natomiast otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę pozwalają lepsze od zakładanych wyniki spółki. Związkowcy z PGG - którzy w związku z fuzją także zgłosili swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń - mają ustalić to z zarządem Grupy, gdy zamknięta już będzie sprawa porozumienia ze związkami z KHW.

Od kwietnia natomiast związkowcy - już wspólnie, w powiększonej PGG - mają rozmawiać o nowym układzie zbiorowym dla całej Grupy. Ma on powstać do końca roku.

(e)