​Opieka dentystyczna staje się we Francji dobrem luksusowym – alarmują autorzy raportu opublikowanego w grudniowym numerze „60 Millions de consommateurs”, czasopisma wydawanego przez grupę francuskich organizacji konsumenckich. Raport wskazuje też winnych – są nimi dentyści.

We francuskim systemie opieki zdrowotnej większość pacjentów może liczyć na refundację przez państwo 70 proc. kosztów pozaszpitalnych usług medycznych, pozostała część może być refundowana przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Zdaniem organizacji konsumenckich, w praktyce pacjenci odzyskują zbyt małą część poniesionych wydatków. Przykładowo w 2012 r. wysokość kosztów poniesionych przez pacjentów, ale niepodlegających refundacji ze środków publicznych sięgnęła 6 miliardów euro.

Autorzy raportu zarzucają stomatologom nieuzasadnione windowanie cen. Przykładowo – za założenie metalowo-ceramicznej korony pacjent musi zapłacić 550 euro, z czego refundowane jest mu jedynie 75 euro.

Zarzuty autorów raportu wobec dentystów nie ograniczają się jednak tylko do wysokości rachunków. Mowa jest także o zwykłym oszukiwaniu pacjentów, polegającym np. na oferowaniu najdroższych form leczenia w sytuacjach, gdy z powodzeniem można by zastosować metody lub materiały mniej kosztowne.

(jad)

Medexpress.pl