3 czerwca zmarł Ruhollah Chomejni - szyicki przywódca duchowny, przywódca rewolucji ludowej w Iranie, która doprowadziła do obalenia szacha i powstania republiki muzułmańskiej. Od 1979 roku polityczny przywódca Iranu.

Chomeini, większość życia spędził z dala od polityki. Dopiero w 1962 r., po śmierci swego nauczyciela ajatollaha Mohammeda Borudżerdiego, zaczął głośno sprzeciwiać się polityce szacha Mohammeda Rezy Pahlaviego popieranego przez Stany Zjednoczone. Oskarżał go nawet o związki z Izraelem i zdradę narodu.

Potępiał go przede wszystkim za wprowadzenie m.in. świeckiego sądownictwa i szkolnictwa oraz koedukacji w szkolnictwie - które uznał za zagrażające tradycyjnym muzułmańskim wartościom i ładowi społecznemu.

Dwa lata później Ruhollah Chomejni został wygnany z kraju. To właśnie wówczas, podczas emigracji, wyrósł na przywódcę opozycji. Stworzył swoją rewolucyjną doktrynę państwa rządzonego przez duchownych, niepozostawiającego miejsca dla jakichkolwiek przekonań innych niż ortodoksyjnie szyickie.

W tym samym czasie liczba jego zwolenników w kraju rosła. W 1978 r. wybuchła fala demonstracji przeciwko rządom szacha. Pahlavi w 1979 r. uciekł do USA, a dwa tygodnie później - Chomeini triumfalnie powrócił do kraju. Witało dziesięć milionów jego zwolenników. 5 lutego proklamował powstanie pierwszego rządu islamskiego, realizując koncepcję demokracji religijnej.

Okazał się bezwzględny w niszczeniu politycznych przeciwników - tysiące zwolenników świeckiej władzy zginęło, dziesiątki tysięcy uciekło z Iranu. 

Ajatollah Chomeini w lutym tego roku wydał fatwę skazującą na śmierć Salmana Rushdiego za "Szatańskie wersety".