"Victoria" i "Polarka" wyruszyły ze Świnoujścia w podróż dookoła

świata. Żaglowce przepłyną szlakiem portugalskiego żeglarza Ferdynanda

Magellana. Jako pierwszy już dwa dni temu wypłynął jacht "Maria"

dowodzony przez kapitana Ludomira Mączkę, znanego wśród żeglarzy jako

"Ludojad".