Do Trybunału Arbitrażowego wpłynął wniosek ministra sportu o wycofanie kuratora z PZPN. Decyzję o wycofaniu mogą podjąć tylko ci sami sędziowie, którzy kuratora wprowadzili. Każdy z nich dostał już dokumenty - wyjaśnił prezes Trybunału profesor Zygfryd Siwik.

Jednym z głównych elementów kompromisu między polskim rządem a Międzynarodową Federacją Piłkarską w sporze wokół PZPN było wycofanie ze związku ustanowionego 29 września kuratora. Drzewiecki zgodnie z zapowiedziami złożył wniosek po tym, jak PZPN uznał kompetencje Niezależnej Komisji Wyborczej i zobowiązał się do usunięcia uchybień prawnych w statucie i regulaminach związku.

Tak jak wcześniej zaplanowano, Trybunał w sprawie zawieszenia władz PZPN zbierze się 21 października.