Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia w Polskim Związku Kolarskim "szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". Według prokurator Agnieszki Zabłockiej-Konopki śledztwo dotyczy "nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010-17 w Pruszkowie przez osoby zobowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego".

Prokuratura wstępnie oszacowała powstałą w tym czasie szkodę majątkową w PZKol na kwotę ponad miliona złotych. "Jest to kwota przyjęta na początkowym etapie, której faktyczne rozmiary będą szczegółowo weryfikowane w toku postępowania przygotowawczego" - zaznaczono w postanowieniu.

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego o aferze obyczajowej: Próba destabilizacji

Dariusz Banaszek, prezes Polskiego Związku Kolarskiego powtórzył, że nie zamierza podać się do dymisji w związku z ujawnionym skandalem obyczajowym. Śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w związku ma prowadzić Prokuratura Regionalna w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM,... czytaj więcej

Śledczy przypominają, że sprawa została wszczęta po pisemnym zawiadomieniu złożonym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki o możliwości popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej, które zawierało także "informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności". Prokuratura nie otrzymała jednak do tej pory materiałów z audytu, "który według Zawiadamiającego został sporządzony w określonym zakresie przez podmiot świadczący usługi księgowe, audytorskie i doradcze oraz miał dotyczyć różnych aspektów działalności Polskiego Związku Kolarskiego". "W ramach toczącego się śledztwa przeprowadzone zostaną dowody z dokumentów oraz z zeznań świadków celem wyjaśnienia ujawnionych dotychczas informacji i okoliczności sprawy, dokonania ich oceny karnoprawnej, ustalenia czy zostały popełnione czyny zabronione przedstawione w pisemnym doniesieniu, a także osób pokrzywdzonych" - informuje prokuratura.

Związek zadłużony i bez sponsorów

Zastraszanie, seks z podopiecznymi, gwałt. Skandal w Polskim Związku Kolarskim

W związku z sytuacją w Polskim Związku Kolarski wzywam do natychmiastowej dymisji cały zarząd Polskiego Związku Kolarskiego - poinformował minister sportu i turystyki Witold Bańka na Twitterze. czytaj więcej

Kryzys w Polskim Związku Kolarskim trwa od kilku miesięcy. Federacja utraciła sponsorów, jest poważnie zadłużona. Na dodatek 25 listopada były wiceprezes PZKol Piotr Kosmala powiedział portalowi WP SportoweFakty, że "ważna osoba w środowisku kolarskim" miała się dopuścić czynów ohydnych jak zastraszanie, seks z podopiecznymi, w tym z nieletnimi, a nawet gwałt, a w grę miały wchodzić też nadużycia finansowe. Po publikacji minister sportu Witold Bańka wezwał cały zarząd związku do natychmiastowej dymisji. Do 1 grudnia ustąpiło ośmiu z dziewięciu członków zarządu PZKol, ale nie zrobił tego prezes Dariusz Banaszek.

22 grudnia odbył się nadzwyczajny zjazd PZKol, podczas którego tylko 16 delegatów głosowało za odwołaniem Banaszka. Przeciwnego zdania było 48. Pięciu wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji zrezygnowano w przeprowadzenia nowych wyborów prezesa. Wybrano natomiast nowy zarząd, w którym znalazły się jedynie osoby rekomendowane przez Banaszka.

(ug)