Adam Giersz, doradca ministra sportu Mirosława Drzewieckiego i członek Niezależnej Komisji Wyborczej, jest w drodze do Zurychu na spotkanie z FIFA. Właśnie w Szwajcarii odbędzie się dziś pierwsze posiedzenie Komisji, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, prezydenta, FIFA i UEFA.

Najważniejszym zadaniem Niezależnej Komisji Wyborczej jest - zdaniem Adama Giersza - ustalenie terminu wyborów nowych władz PZPN:

Jednym z głównych warunków kompromisu pomiędzy polskim rządem a federacją piłkarską w sporze o PZPN było wycofanie ze Związku kuratora. Wczoraj odpowiedni wniosek wpłynął do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Decyzję o wycofaniu mogą podjąć tylko ci sami sędziowie, którzy kuratora wprowadzili. Każdy z nich dostał już dokumenty. Teraz musi nastąpić ocena wniosku o jego poprawności pod względem formalnym i merytorycznym - poinformował prezes Trybunału prof. Zygfryd Siwik.

Teoretycznie jest możliwe, że sędziowie Trybunału Arbitrażowego uznają, że kurator jest w PZPN konieczny, i wówczas zostanie on wyznaczony ponownie. Decyzji w tej sprawie można spodziewać się już dzisiaj.

Minister sportu złożył wniosek o wycofanie kuratora z Polskiego Związku Piłki Nożnej po tym, jak PZPN uznał kompetencje Niezależnej Komisji Wyborczej i zobowiązał się do usunięcia uchybień prawnych w swoim statucie i regulaminach.