Wystartował program stypendialny Politechniki Wrocławskiej dla studentów z Ukrainy, którzy kształcącą się w semestrze letnim na uczelni i deklarują problemy z kontynuowaniem nauki w związku z trudną sytuacją materialną. Zebrano na ten cel prawie 300 tys. zł.

Przygotowaliśmy specjalny wniosek w języku polskim i ukraińskim, który nasi studenci powinni wypełnić i złożyć w Dziale Spraw Międzynarodowych. Na jego podstawie uczelniana komisja przydzieli jednorazowe stypendia w wysokości od 1,5 tys. zł do maksymalnie 3 tys. zł - mówi dr inż. Piotr Górski, prorektor ds. studenckich PWr.

Wnioski o pomoc finansową można składać, aż do wyczerpania środków zebranych na ten cel. Końcem lutego, podczas wydarzenia na rzecz studentów Politechniki Wrocławskiej z Ukrainy zebrano w sumie ponad 275 tys. zł. To dzięki darczyńcom i aukcji charytatywnej.

Studenci z Ukrainy mogą się także ubiegać się o wsparcie w ramach ogólnego funduszu stypendialnego studentów i doktorantów uczelni. Tylko do końca kwietnia wypłacono 72 zapomogi na łączną kwotę 151 tys. zł. 

Co więcej - dzięki przystąpieniu do programu "Stypendia pomocowe Amazon - Perspektywy" - w maju wystartuje nabór wniosków do kolejnego świadczenia pomocowego dla potrzebujących z Ukrainy. Na ten cel przeznaczone zostaną łącznie dodatkowe 52 tys. zł, które będą wypłacone 52 studentom w formie jednorazowych zapomóg.