Nie tylko udział w zajęciach, ale też w radach pedagogicznych i wycieczkach szkolnych – to założenia pilotażowego programu dla studentów kierunków pedagogicznych w Warszawie. Dzięki porozumieniu miasta i Uniwersytetu Warszawskiego, z praktyk skorzysta dwustu studentów.

W ramach pilotażu powstanie warszawska sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu najbliższych dwóch lat w wybranych placówkach oświatowych, 14. miejskich przedszkolach i 12. szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, studenci będą korzystać z praktyk. Studenci mają nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności, ale też zdecydować się na pozostanie w zawodzie.

"Podobnie jak w całej Polsce, również warszawskie placówki oświatowe od kilku lat mierzą się z problemem deficytu nauczycieli, a liczba wakatów rośnie w alarmującym tempie"– mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za oświatę. "Doświadczeni nauczyciele odchodzą, a młodzi nie podejmują pracy w tym zawodzie, dlatego tak bardzo cieszymy się ze współpracy z Uniwersytetem Warszawskiem, który kształci przyszłą kadrę pedagogiczną" – dodaje prezydent.

"Przyszli pedagodzy muszą zobaczyć jak wygląda praca na co dzień w szkołach i przedszkolach, a edukacja przez praktykę to najlepsze połączenie" – mówi prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. "Porozumienie z miastem to dobry początek i dobre rozwiązanie w kształceniu przyszłych nauczycieli, które również pozwoli młodym ludziom na budowanie kariery na solidnym fundamencie. 

Szczegóły pilotażu

Pilotaż zakłada zapewnienie studentom wsparcia opiekuna. Mentora ma wyznaczać dyrektor szkoły lub przedszkola. Praktykant będzie brał udział w zebraniach grona pedagogicznego, rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych przez placówkę. 

Studenci biorący udział w praktykach poznają również zasady organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub przedszkola oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.  Na mocy porozumienia, uczelnia umożliwi uczniom ze szkół biorących udział w projekcie, udział w zajęciach dodatkowych oraz projektach naukowych i popularnonaukowych UW.

 Z kolei nauczycielom, uniwersytet zapewni możliwość udziału w zajęciach doskonalących kompetencje naukowe i dydaktyczne oraz w wykładach czy seminariach organizowanych przez uczelnię. W Warszawie już jest przygotowanych prawie 200 miejsc na praktyki dla studentów oraz ponad 100 nauczycieli-mentorów, którzy jako opiekunowie będą wsparciem dla praktykantów.  Opracowanie: