PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęły testowanie nowego systemu zarządzania oświetleniem, który "wyczuwa" pasażerów stojących na peronach. Został on zamontowany na dwóch stacjach: Gdyni Orłowie i przystanku Cieplewo (na trasie Warszawa - Gdańsk).

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o testowanym na dwóch stacjach systemie zarządzania oświetleniem. Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez redukcję natężenia oświetlenia obiektów kolejowych adekwatną do pory dnia, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa podróżnych.

"System wykorzystuje informacje o kursowaniu pociągów z rozkładu jazdy i uwzględnia ewentualne zmiany w przejazdach. Dzięki czujnikom ruchu system +wyczuwa+ podróżnych na peronach" - wyjaśniła w przesłanej informacji przedstawicielka PKP PLK Magdalena Janus.

Testowane urządzenia zostały zamontowane na stacji Gdynia Orłowo oraz na przystanku Cieplewo, który znajduje się na trasie między Warszawą a Gdańskiem. Czujniki ruchu sterujące oświetleniem umieszczono w Gdyni na słupach oświetleniowych i pod wiatą, a w Cieplewie na słupach oświetleniowych i pod zadaszeniem schodów. Testowane rozwiązanie ma zapewnić zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przełoży się również na ograniczenie kosztów.

Magdalena Janus podkreśliła, że oprócz funkcji redukcji natężenia oświetlenia system będzie umożliwiał dodatkowo pozyskanie informacji diagnostycznych o poszczególnych urządzeniach, co pozwoli na szybszą reakcję w przypadku awarii. "System ma obejmować montowane na sieci kolejowej oświetlenie LED, które w porównaniu do stosowanych wcześniej opraw rtęciowych lub sodowych pozwala na znaczną redukcję emisji CO2" - przekazała przedstawicielka PKP PLK. Dodała, że te działania wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

Zakończenie testów systemu zaplanowano pod koniec br. Po analizie rezultatów prac badawczo-rozwojowych będą podejmowane decyzje dotyczące wdrożenia tego rozwiązania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, usprawniających funkcjonowanie i poprawę efektywności energetycznej, zapewniając ciągły rozwój branży.