Kolejny fragment drogi rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej w Gdańsku zostanie wyremontowany. Odcinek zyska nową nawierzchnię. Prace po drugiej stronie ronda rozpoczną się we wtorek.

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej ruszył ponad tydzień później niż początkowo zapowiadało miasto. Droga została zamknięta dla rowerzystów 1 sierpnia, wtedy to rozpoczęła się modernizacja około 800 metrowego odcinka, który obejmuje drogę od ul. Subisława do ul. Chłopskiej.

We wtorek ruszyć ma remont pozostałej części drogi po drugiej stronie rodna, czyli około 500 metrowego odcinka od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej.

Wymiana nawierzchni z kostki na asfalt na fragmencie od ul. Subisława do ul. Chłopskiej miała pierwotnie potrwać do 26 sierpnia. Jednak ze względu na rozszerzenie zakresu prac i konieczność wykonania nowej podbudowy dla warstwy asfaltowej, termin ten będzie wydłużony - zapowiada Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Remont wiąże się z koniecznością całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu rowerowego. Rowerzyści w tym czasie mogą skorzystać z chodnika od strony Parku Przymorze. Prace mają zakończyć się 15 października.

Ulica Pomorska łączy Jelitkowo z główną arterią komunikacyjną w mieście - al. Grunwaldzką. W te wakacje wyremontowany ma zostać ponad kilometrowy odcinek drogi rowerowej poprowadzony po pasie zieleni pomiędzy jezdniami ul. Pomorskiej.

W 2017 roku został wyremontowany niewielki odcinek tej drogi. Powstał przejazd rowerowy poprowadzony przez środek ronda łączącego ul. Pomorską z ul. Chłopską i ul. Gospody.

Autor: Stanisław Pawłowski