Część województwa śląskiego znowu w oparach smogu. Przekroczenia dopuszczalnych norm są dzisiaj przede wszystkim w środkowej części regionu.

Jak informuje reporter RMF FM, najgorszej jakości powietrze - określane jako bardzo niezdrowe - mają w tej chwili mieszkańcy Imielina. Nieco lepiej- choć dopuszczalne normy także są tam przekroczone - jest w Mysłowicach oraz Sosnowcu i Rudzie Śląskiej. 

Dwa kolejne miejsca z przekroczeniami to rejon Psar i Strzyżowic niedaleko Będzina.

Natomiast na północy regionu-to okolice Częstochowy oraz na południu, w Beskidach dziś powietrze jest dobrej jakości.Opracowanie: