70 szkół z terenu województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w konkursie Zielona Pracownia’2022 – poinformował w środę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach.

Instytucja przeznaczyła na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej w historii konkursu. Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie odbył się na Zamku w Ogrodzieńcu z udziałem uczniów zwycięskich szkół z całego województwa.

Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć, realizując program Zielonych Pracowni - powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 129 zgłoszeń, z których wybrano 70 projektów. Uzyskały one dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł.

To już ósmy konkurs Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, na których stworzenie przeznaczono w sumie już ponad 16,5 mln zł.