Kryminologia to pierwszy na Podkarpaciu i jeden z nielicznych w Polsce kierunek studiów, jaki w nowym roku akademickim ruszy w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Ma on charakter multidyscyplinarny - łączy wiedzę z różnych nauk m.in.: psychologii, medycyny, prawa, socjologii czy ekonomii.

Do tej pory kryminologia wraz z kryminalistyką była na tej uczelni specjalnością na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zdaniem prorektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dr Agaty Furgały, kryminologia to prestiżowy kierunek studiów. Jest to bardzo ważna i potrzebna społecznie nauka. Prowadzi go tylko kilka uczelni w Polsce. Do tego grona - dzięki wsparciu ogólnopolskiego środowiska naukowego - dołącza WSPiA - poinformowała dr Furgała.

Jak podaje serwis otouczelnie.pl obecnie w Polsce studia na kierunku lub specjalności kryminologia w roku akademickim 2022/2023 oferuje 9 publicznych i 11 niepublicznych szkół wyższych, zarówno w trybie stacjonarnym, jak niestacjonarnym oraz online.

Prorektor przypomniała, że kryminologia zajmuje się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa i przestępczości. Skupia się także na osobie sprawcy przestępstwa, ofierze oraz mechanizmach, jakie są tworzone w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia, które uruchamiamy od nowego roku akademickiego, mają charakter interdyscyplinarny. Pozwalają zdobywać wiedzę z zakresu takich nauk jak: prawo, psychologia, medycyna czy socjologia. Studenci będą mogli poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod przeciwdziałania i zwalczania przestępczości - wyliczyła prorektor WSPiA w Rzeszowie.

Ponadto, na nowym kierunku studenci będą mogli także poznać związki kryminologii z historią, sztuką i literaturą.

Dr Furgała zwróciła uwagę, że wiedza i umiejętności zdobyte na tych studiach pozwolą absolwentom na zrozumienie otaczających nas zjawisk społecznych, w tym na zrozumienie źródeł i uwarunkowań przestępczości.

Dodam, że specjaliści z zakresu kryminologii są poszukiwani zarówno w organach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnych firm i przedsiębiorstw - zaznaczyła.

"Uczelnię wsparli czołowi polscy kryminolodzy"

Stwierdziła, że rzeszowska WSPiA posiada bogaty dorobek i doświadczenie zarówno w zakresie badawczym, jak i dydaktycznym w obszarze kryminologii.

Uruchomienie kryminologii jako samodzielnego kierunku studiów jest logiczną konsekwencją rozwoju naszych kierunków badawczych i wynikających z nich kierunków nauczania. WSPiA praktycznie od początku istnienia kształci studentów - ekspertów ds. walki z przestępczością - zaznaczyła.

Przypomniała, że prawie 30 lat temu w odpowiedzi na potrzeby instytucji sektora szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz na zainteresowania młodych ludzi, uczelnia uruchomiła, jako pierwsza na Podkarpaciu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (najpierw jako specjalność na kierunku Administracja, następnie jako samodzielny kierunek studiów 1. i 2. stopnia). 

Zwróciła uwagę, że od kilku lat jedną z najpopularniejszych specjalności na Bezpieczeństwie wewnętrznym jest właśnie kryminologia i kryminalistyka.

Stąd kolejnym krokiem, podpartym zgromadzonym dorobkiem badawczym, doświadczeniem dydaktycznym, a także niemniej istotnymi zasobami naukowo-badawczymi Podkarpackiego Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WSPiA, było podjęcie się misji uruchomienia samodzielnego kierunku studiów kryminologii - podkreśliła prorektor.

Zauważyła też, że uczelnia otrzymała w tej sprawie wsparcie ogólnopolskiego środowiska naukowego zajmującego się kryminologią: swoją wiedzą i radą przy tworzeniu programu studiów, a także w gromadzeniu fachowej literatury, uczelnię wsparli czołowi polscy kryminolodzy, w tym m.in. prof. Emil Walenty Pływaczewski, autorytet w tym obszarze nauki, jedyny polski przedstawiciel zasiadający w jury Sztokholmskiej Nagrody Naukowej w Dziedzinie Kryminologii "Kryminologiczny Nobel".

Zaufanie, jakim obdarzyli nas koledzy z wielu ośrodków akademickich świadczy o tym, że dostrzeżono potencjał naszych działań i jestem przekonana, że w ciągu najbliższych kilku lat Kryminologia w WSPiA stanie się kierunkiem studiów rozpoznawalnym w ogólnopolskim środowisku akademickim - wyraziła przekonanie dr Furgała.

"Obserwujemy zainteresowania kandydatów i potrzeby rynku pracy"

Zapytana o powody, dla których ten kierunek, choć tak popularny wśród młodych ludzi, jest rzadkością w ofercie polskich uczelni podkreśliła, że otwarcie każdego nowego kierunku studiów wymaga uzyskania zgody ministra edukacji i nauki.

W tym celu ubiegająca się o to uczelnia musi wykazać potencjał naukowo-badawczy oraz dysponować odpowiednią kadrą dydaktyczną. Decyzja oparta jest także o element nowatorskości programu kierunku, który musi odpowiadać zapotrzebowaniu rynku pracy na ekspertów w dziedzinie kryminologii - wskazała.

Zwróciła uwagę, że propozycja rzeszowskiej WSPiA łączy ze sobą walory doskonale przygotowanej podstawy teoretycznej z propozycją praktycznych form zdobywania wiedzy.

Cieszy nas fakt, że nowa propozycja WSPiA zyskała poparcie ze strony uznanych przedstawicieli środowiska polskich kryminologów, którzy wyrazili gotowość współpracy z nami. Jest to jeden z najtrudniejszych do uzyskania elementów podczas tworzonego takiego kierunku. Stąd niewiele ich w Polsce - podsumowała dr. Furgała.

Rzecznik WSPiA w Rzeszowie Przemysław Pawlak zauważył, że kandydaci na studia w WSPiA w Rzeszowie oprócz Kryminologii mają do wyboru jeszcze cztery sprawdzone i prowadzone przez uczelnię od wielu lat kierunki studiów: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo oraz Zarządzanie.

Na tych kierunkach również proponujemy nowości. Cały czas obserwujemy zainteresowania kandydatów i potrzeby rynku pracy, dlatego w tym roku w ofercie 26 proponowanych specjalności jest aż 10 nowości - wskazał Pawlak.

Rekrutacja online

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest online. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy - w razie potrzeby - kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia i trwa do 28 września.

W tym roku rekrutacja na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie wszystkich kierunków rozpoczęła się w Polsce na przełomie maja i czerwca. W ubiegłym roku było ponad 1 mln kandydatów, uczelnie przyjęły w swoje mury blisko 350 tys. osób - wynika z danych resortu edukacji i nauki.

W Polsce działa 369 uczelni - 17 kościelnych, 131 publicznych i 221 niepublicznych. To dane aktualne na koniec 2021 r. przekazane PAP przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) wynika, że w roku akademickim 2021/2022 na studia z ponad 1 mln kandydatów przyjęto blisko 296 tys. studentów na studia I stopnia i 53,5 tys. - na studia jednolite magisterskie. Rok wcześniej (2020/2021) było prawie 960 tys. kandydatów; na studia I stopnia przyjęto ok. 297,5 tys. osób i na jednolite magisterskie - 49,6 tys. osób.