Niemal 42 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze, które rozdysponowane będą w formie konkursu, pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, w ramach naboru jedyną możliwą formą wsparcia jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w tzw. podmiotach reintegracyjnych.

Są to takie podmioty, jak zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej czy kluby integracji społecznej. Dofinansowanie można uzyskać również na tworzenie tego typu placówek - dodał.

Czop podkreślił, że jednym z celów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 jest wspieranie osób najbardziej tego potrzebujących - starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność i choroba to dwa z trzech głównych przesłanek korzystania z pomocy społecznej. W dodatku powodują zagrożenie wykluczeniem społecznym. Zagrożenie to obejmuje często członków ich rodzin - powiedział.

Jak zaznaczył Czop, dzięki wsparciu niepełnosprawnych w miejscu pracy i ich aktywizacji, coraz więcej takich osób może pracować. Najlepszym tego przykładem są zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), których na Podkarpaciu jest ponad 10 - podał dyrektor rzeszowskiego urzędu.

Jak wynika z danych przekazanych PAP, w 2022 r. ZAZ-y w regionie otrzymały wsparcie w kwocie niemal 26 mln zł. Pieniądze przekazał m.in. PFRON i samorząd województwa. Placówki te zatrudniały w ub.r. 816 osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na koniec kwietnia 2023 r. na Podkarpaciu osób bezrobotnych niepełnosprawnych było 4 685 (to ok. 6,8 proc. ogółu osób bezrobotnych), w tym 2 076 kobiet i 2 609 mężczyzn.