Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał w ubiegłym roku 45 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 102 mln zł. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. podkarpackiego i przeznaczone zostały na poprawę sytuacji osób bezrobotnych.

Jak poinformował dyr. WUP Tomasz Czop, pomimo końcowego etapu realizacji RPO urząd podpisał w minionym roku umowy na ponad 102 mln zł.

24 umowy podpisaliśmy w ramach konkursów, ich wartość to blisko 47 mln zł. Dzięki tym środkom wsparciem zostanie objętych 1 992 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji - dodał.

Uczestnicy tych projektów, które zostaną dofinansowane, otrzymają wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Skorzystać będą mogli również z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także ze staży i szkoleń.

W ubiegłym roku WUP podpisał także 21 umów z Powiatowymi Urzędami Pracy na projekty pozakonkursowe, na kwotę ponad 55,6 mln zł.

W ramach tych umów 2 851 osób bezrobotnych w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, uzyskało już wsparcie w postaci m.in. staży, subsydiowanego zatrudnienia, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wyliczył Czop.

W ramach RPO na lata 2014-2020 Podkarpacie otrzymało ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.