Remonty pięciu obiektów mostowych w Katowicach zamawia w jednym postępowaniu tamtejszy Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Chodzi m.in. o kluczowe w miejskiej sieci drogowej obiekty ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną oraz wiadukt ul. Ligockiej nad torami kolejowymi.

Jak poinformował Adam Skowron z obsługującej miasto i jego podmioty spółki Katowicka Agencja Wydawnicza, ogółem postępowanie zakłada: modernizację wiaduktu drogowego ul. Ligockiej nad torami PKP; przebudowę mostu i kładek dla pieszych ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną; rozbiórkę i budowę nowego mostu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą; remont wiaduktu ul. Jana Pawła II (nad Drogową Trasą Średnicową); rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.

Firmy zainteresowane wykonaniem modernizacji mają czas na składanie ofert do 12 stycznia. Oferenci mogą startować w przetargu samodzielnie lub w konsorcjach, ale oferty muszą dotyczyć wszystkich pięciu obiektów - bez możliwości wyboru np. jednego lub niektórych z nich. Na wykonanie prac przewidziano 15 miesięcy od podpisania umowy.

Obecnie katowicki MZUiM prowadzi dwie podobne modernizacje. Na odbiory czeka nowy most nad Rawą w ciągu ul. Bankowej, a prace remontowe trwają na moście nad Rawą w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Na obie te inwestycje MZUiM do tej pory wydał niemal 5 mln zł. Nowy most ul. Bankowej nad Rawą kosztował około 4,2 mln zł z czego 50 proc. ma pochodzić z subwencji Funduszu Rezerwy Ogólnej przyznawanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Most nad Rawą w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino kosztował niespełna 750 tys. zł.