Nadleśnictwo Tuszyma na Podkarpaciu uporządkowało teren cmentarza żydowskiego, który istniał do czasu II wojny światowej, podczas której zniszczone zostały wszystkie nagrobki. Nekropolia znajduje się w lesie w Rzochowie, wsi obecnie będącą częścią Mielca.

Jak poinformował nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma Eryk Maziarski, teren cmentarza został nie tylko uporządkowany. Na podbudowie ustawaliśmy pamiątkowy kamień, a tuż przed końcem ubiegłego roku zamontowana została tablica, identyfikująca ten cmentarz żydowski, zaś wdrukowany w nią kod QR pozwala dowiedzieć się więcej o historii tego miejsca - dodał.

Cmentarz żydowski obecnie znajduje się w lesie leśnictwa Wojsław. Zarys kirkutu jest wciąż dobrze widoczny w terenie.

Nekropolia w Rzochowie, wsi obecnie włączonej do Mielca istniała do czasu do czasu II wojny światowej, kiedy to zniszczone zostały wszystkie nagrobki.

Leśny cmentarz został uporządkowany w ramach ogólnopolskiego "Programu oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej".

Jak podkreślił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Krośnie Edward Marszałek, kirkut zostanie wpisany do rejestru zabytków a szerszy opis jego historii znajdzie się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest koordynatorem akcji. W późniejszym terminie, w tym miejscu pojawi się też tablica informacyjna - dodał.

Marszałek zaznaczył, że otoczenie cmentarza stanowią malownicze stare dęby, a obok przebiega popularna wśród mieszkańców Mielca trasa spacerowa.

Na terenach leśnych, którymi zarządza RDLP w Krośnie znajdują się 53 cmentarze wojenne, choleryczne i wyznaniowe, w tym dwa kirkuty i sześć mogił zbiorowych Żydów pomordowanych przez Niemców podczas okupacji.