Ogród, w którym mieszkańcy będą mogli zobaczyć różne rozwiązania pozwalające zaadaptować się do zmian klimatycznych, powstanie przy Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Chodzi o rozwiązania takie jak: ogrody deszczowe, zielone dachy, łąki kwietne czy ogrody wertykalne.  

Projekt Uniwersytetu Adama Mickiewicza otrzymał finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Ogród ma być dostępny nie tylko dla studentów i pracowników, jako element realizowanych zajęć, ale również dla mieszkańców. Dodatkową jego funkcją ma być stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w przerwach od zajęć - podkreśla Agnieszka Książkiewicz z sekcji prasowej UAM.

Edukacyjny ogród klimatyczny ma powstać jeszcze w tym roku. Jego koncepcja została przygotowana na podstawie projektów studentów. To pokłosiem projektu TeRRIFICA realizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.