Po niespełna czterech latach od wmurowania aktu erekcyjnego, w wielkopolskim Krotoszynie otwarto dziś nową część tamtejszego szpitala. W budynku będą działać cztery oddziały: ginekologiczny, położniczy, dziecięcy oraz oddział intensywnej opieki medycznej i anestezjologii. To największa inwestycja ostatniej dekady w powiecie, jej wartość wyniosła 25 mln złotych.

Otwarcie nowego skrzydła szpitala przy ulicy Mickiewicza w Krotoszynie, jak tłumaczy administracja placówki - ma przede wszystkim usprawnić logistyczne aspekty leczenia pacjentów. Do tej pory oddziały szpitala były rozproszone w kilku różnych lokalizacjach w mieście. Dzięki połączeniu nowej części placówki z dotychczasowym budynkiem wszystkie kluczowe oddziały szpitalne znalazły się w jednym miejscu. 

Jesteśmy przekonani, że to przełoży się na polepszenie procesu leczenia naszych pacjentów, a nowocześnie wyposażona część naszego szpitala pozwoli na szybszy ich powrót do pełni zdrowia i sił. Szczególnie zależało nam na uruchomieniu w nowej części oddziału ginekologiczno-położniczego. W tych warunkach kobiety, przyszłe matki, mogą liczyć na opiekę okołoporodową na naprawdę wysokim poziomie. Nie będą musiały jej szukać w stolicy województwa - tłumaczy zastępca dyrektora ds. finansowych krotoszyńskiego szpitala Beata Maj.

Inwestycję udało się rozpocząć i sfinansować m.in. dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego i pożyczce w ramach inicjatywy Jessica 2. Akceptacja samorządu wojewódzkiego pozwoliła na ubieganie się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Samorząd województwa wielkopolskiego obok naborów dotacyjnych prowadzi również wsparcie w postaci instrumentu JESSICA 2. To preferencyjna pożyczka finansuje działania związane z rewitalizacją. Podmiotem Wdrażającym JESSICĘ 2 był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.(...)Projekt powiatowy opiewa na kwotę po 20 mln zł.  Powiat przez najbliższe 20 lat spłaca ją w niezwykle korzystnym oprocentowaniu  - 0,3 proc. w skali roku - tłumaczył podczas otwarcia nowego skrzydła szpitala starosta krotoszyński Stanisław Szczotka.

Nowo wybudowane skrzydło szpitala przy ulicy Mickiewicza 21 ma dwie kondygnacje, jest połączone ze "starą" częścią placówki przeszklonym łącznikiem. W jednym miejscu działają od dziś wszystkie kluczowe oddziały placówki: SOR, anestezjologia i intensywna terapia, oddział wewnętrzny, chirurgiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, a także oddział chemioterapii. 

Krotoszyński szpital ma też zintegrowaną izbę przyjęć dla wszystkich oddziałów, aptekę szpitalną i centrum diagnostyki.