Jeszcze do jutra potrwa rekrutacja do pracy w służbie więziennej. Strażnicy działu ochrony potrzebni są m.in. w Zakładzie Karnym w Barczewie czy w olsztyńskim areszcie śledczym. Ich praca polegałaby m.in. na kontroli osobistej osadzonych.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku strażnika działu ochrony mogą jeszcze jutro składać dokumenty - podaje portal olsztyn.com.pl.

Rekrutacja prowadzona jest w następujących oddziałach:

- Zakład Karny w Barczewie - 30 etatów;
- Zakład Karny w Kamińsku - 30 etatów;
- Zakład Karny w Iławie - 5 etatów (OZ Działdowo);
- Areszt Śledczy w Olsztynie - 10 etatów;
- Zakład Karny w Dublinach - 19 etatów;
- Areszt Śledczy w Elblągu - 5 etatów (w tym: 3 - OZ Braniewo).

Wymagane dokumenty

Należy dostarczyć m.in. kserokopie książeczki wojskowej i dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie czy zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Kandydat powinien mieć obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby i nie mógł być w przeszłości karany. Wymagane jest minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jakie są obowiązki strażnika?

Do obowiązków należeć będzie m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Kandydaci służbę będą odbywać z bronią palną, w trybie wielozmianowym.

Strażnik działu ochrony otrzyma wynagrodzenie brutto 4327 zł/3591 zł netto, a osoby do 26. roku życia - 3938 zł netto.  Dodatkowo przewidziano m.in. dopłaty do wakacji dla funkcjonariusza oraz jego rodziny, dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, nagrody jubileuszowe i roczne, ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby oraz dopłaty do mieszkania.

Poszukiwani są także wychowawcy i psychologowie działu penitencjarnego. W tym przypadku pensja jest wyższa - 5044 zł/4187 zł netto. Wymagane podania oraz szczegóły na temat rekrutacji znajdują się na stronie olsztyńskiego aresztu śledczego.