Od 5 czerwca mieszkańcy Olsztyna, także niepełnoletni, będą mogli głosować na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone w lipcu.

W tegorocznym budżecie obywatelskim Olsztyna znajduje się 120 projektów, w tym 89 osiedlowych i 31 miejskich.

Tegoroczny budżet obywatelski Olsztyna wynosi 7,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostanie wydane na projekty ogólnomiejskie, a 5,1 mln zł to kwota, która trafi do osiedli.

Wśród najpopularniejszych pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji są remonty chodników, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, powstanie nowych parków, inwestycje w infrastrukturę sportową, wydarzenia kulturalne, czy imprezy "pod chmurką". Popularne są projekty dotyczące zwierząt, w tym wolno żyjących kotów.

Zgłoszono także sporo propozycji kulturalnych, np. "Tropami Baśni i Legend z Warmii i Mazur" - to projekt, który zakłada, że na olsztyńskiej Starówce i w centrum miasta pojawi się 15 niewielkich rzeźb nawiązujących do baśni i legend regionu (np. Kłobuk, Smętek, Ałna).

Każdy z mieszkańców Olsztyna, w tym osoby niepełnoletnie, może zagłosować na sześć wybranych projektów (trzy miejskie i trzy osiedlowe). Głosowanie będzie trwało od 5 do 18 czerwca, a 12 lipca zostanie ogłoszona lista pomysłów, które otrzymały najwięcej głosów.

Wszystkie projekty głosowania oraz ich opisy można znaleźć na stronie internetowej Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - https://glosujobo.olsztyn.eu/.