​Pierwsze podziemne i półpodziemne pojemniki na odpady, zainstalowano w Chełmie na Lubelszczyźnie. Docelowo będą praktycznie w całym mieście, aż w 80 lokalizacjach. Na początek zamontowano je przy budynku Chełmskiego Parku Wodnego, przy cmentarzu komunalnym oraz Parku Miejskim.

Podziemne pojemniki na odpady zamontowano przy budynku Chełmskiego Parku Wodnego. W kolejnych dniach umieszczone zostaną też przy cmentarzu komunalnym oraz Parku Miejskim. Docelowo znajdą się w siedmiu lokalizacjach. Także przy: I Liceum Ogólnokształcącym, Stadionie Miejskim, dworcu kolejowym oraz Placu Kupieckim.

   

Trwa również montaż półpodziemnych gniazd na odpady komunalne. Zostaną umieszczone w niemal 80 lokalizacjach na terenie miasta.

Jakie są zalety?

Zalety takiego rozwiązania to przede wszystkim estetyka w przestrzeni publicznej. Takie pojemniki zajmują znacznie mniej miejsca niż te tradycyjne kontenery, które obecnie znajdują się na naszych osiedlach. 

Do tego dochodzi również kwestia nieprzyjemnych zapachów, ponieważ w przypadku podziemnych pojemników odpady składowane są pod ziemią, gdzie naturalnie panuje niższa temperatura, przez to proces gnilny zachodzi znacznie wolniej. 

Trzeci aspekt, o którym należy wspomnieć to częstotliwość opróżniania pojemników, które mają większą pojemność. To oznacza, że wywóz odbywa się rzadziej, co docelowo generuje niższe koszty - wylicza Damian Zieliński rzecznik Urzędu Miasta Chełm. 

Montaż podziemnych i półpodziemnych pojemników na odpady to część dużego projektu pn. "Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie". 

Oprócz podziemnych i półpodziemnych gniazd, zamontowane zostaną także betonowe śmietniki i pojemniki na psie nieczystości. Zainstalowano już także stacje wody pitnej w miejskich jednostkach oraz pojemniki na elektrośmieci przy przystankach autobusowych.

Osobno rozstrzygany będzie natomiast przetarg na budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łącznie projekt miasto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało ponad 6,5 miliona złotych.