Staś - jak Stanisław Staszic - stanął przy ulicy Staszica w Lublinie odsłonięto rzeźbę Koziołka. To już trzeci z serii. Za sprawą Fundacji Lubelskie Koziołki na lubelskim szlaku historycznym stanęły dotychczas dwa koziołki: Onufry i Kazik, pierwszy przy Ratuszu, drugi przy Bramie Krakowskiej.

Koziołki z założenia w żartobliwy sposób mają przybliżać różne historie związane z miastem w żartobliwy sposób. Nr 1 Onufry przy ratuszu- koziołek z trąbką nawiązuje do nieżyjącego już miejskiego hejnalisty Onufrego Koszarnego. Nr 2 - Kazik przy Bramie Krakowskiej- z poziomnicą i kluczem do nakręcania zegarów przekazuje historię dlaczego Brama Krakowska jest krzywa i przypomina zegarmistrza nakręcającego miejskie zegary. Nr 3 - Staś jest hołdem dla lubelskich lekarzy. W miejscu, w którym stanął, znajduje się najstarszy lubelski Szpital Kliniczny nr 1.

Niegdyś obecnie ulica Stanisława Staszica była ulica Poczętkowską. W okresie międzywojennym przemianowana na Staszica.

Jego historia wiąże się z istniejącymi w mieście dużo wcześniej szpitalami św. Wincentego a Paulo oraz św. Józefa. Pierwszy z nich prowadzony był przez Siostry Miłosierdzia, zwane szarytkami. Zostały one sprowadzone do Lublina w 1730 roku, służyły ludziom chorym, biednym oraz opuszczonym dzieciom w kościele pw. św. Wojciecha i w przylegającym do niego Szpitalu św. Łazarza. W 1826 roku władze przeniosły fundację wraz ze szpitalem szarytek do klasztoru Sióstr Karmelitanek przy ul. Poczętkowskiej, gdzie zorganizowano Szpital Wincentego a Paulo, dał on początek późniejszemu szpitalowi "przy Staszica", od 1999 r. zwanemu Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1.

W 1911 roku, dzięki darowiźnie Brunona Vettera, przy ul. Staszica 11 powstał pierwszy Prywatny Szpital dla Dzieci w Lublinie, który przyłączono w połowie XX wieku do Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1. Ostatecznie przeniesiono go pod koniec lat 90-tych do Dziecięcego Szpitala Klinicznego, ale budynek pozostał częścią infrastruktury SPSK1.

Właśnie przy tym budynku, w którym niegdyś mieścił się Szpital Dzieciątka Jezus im. Vetterów, 30 czerwca 2022 r. stanął trzeci lubelski koziołek, od nazwy ulicy zwanego Stasiem. Ponieważ ul. Stanisława Staszica od lat kojarzy się z najstarszym lubelskim szpitalem, dlatego koziołek Staś będzie sławił dobre imię wszystkich lubelskich medyków!