Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu instytucja o długiej tradycji będzie mieć dodatkowę środki na działalność.

Umowę podpisali dziś w siedzibie ministerstwa wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban. W wydarzeniu uczestniczył również dyrektor Teatru im. J. Osterwy Redbad Klynstra-Komarnicki. 

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Teatru dalej będzie pełnić samorząd województwa.

Minister i władze województwa mają zapewnić instytucji dotacji na prowadzenie działalności statutowej. MKiDN będzie przekazywało nie mniej niż 1,9 mln zł rocznie, co stanowi blisko 18 proc. kosztów. a województwo Lubelskie wyłoży nie mniej niż 8,8 mln zł rocznie (82 proc. kosztów).

Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmuje część obowiązków prowadzenia Teatru im. Juliusza Osterwy. W najbliższym czasie teatr czeka duża inwestycja remontowo-modernizacyjna, którą sfinansujemy głównie z funduszy unijnych. Będzie to najpiękniej odrestaurowany i najbardziej funkcjonalny teatr w Polsce. W 2024 roku ruszamy z generalnym remontem - mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dodatkowe środki finansowe z MKiDN pozwolą na realizację nowych projektów artystycznych i wydarzeń o dużym, ogólnopolskim zasięgu. W trakcie roku Teatr może również otrzymywać dodatkowe środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z budżetu województwa oraz ministerstwa.

Mamy dobrą wiadomość dla Lublina, dla województwa lubelskiego, ale także dla całej Polski. Dziękuję marszałkowi Stawiarskiemu za rozpoczęcie wspólnej karty współprowadzenia Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Decyzja o współprowadzeniu wzmacnia instytucję ekonomicznie, umożliwia jej rozwój. Teatr w Lublinie jest przykładem instytucji, która stara się być w kontakcie z widzem, także poprzez rozwijanie tradycyjnych programów, czyli wychodzenie do widza poza siedzibę instytucji. Tylko w dwóch ostatnich latach Teatr Osterwy otrzymał z Programów Ministra ponad 2,2 mln zł - mówił wicepremier Piotr Gliński.

Największe zadania, z jakimi w najbliższych latach musi zmierzyć się Teatr, to remont i modernizacja zabytkowego gmachu oraz unowocześnienie infrastruktury budynku przy jednoczesnym prowadzeniu bieżącej działalności. Prace zostaną sfinansowane m.in. z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

Podpisana dziś umowa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2025 r. Instytucji nadany zostanie nowy statut. Zmieni się w nim m.in. zapis dotyczący powołania i odwołania dyrektora Teatru, które będzie się teraz odbywało po uzgodnieniu z ministrem.

Po Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice" i Muzeum Badań Polarnych w Puławach Teatr im. Osterwy będzie trzecią instytucją kultury w województwie lubelskim administrowaną przy udziale ministerstwa.