Łódzki NFZ zawarł umowę z hospicjum domowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzonym przez Fundację Dwa Skrzydła. Wraz z nową placówką w regionie jest obecnie 35 hospicjów domowych dla dorosłych oraz dwa hospicja domowe dla dzieci. W ubiegłym roku opieką paliatywną objęto 3,6 tys. osób.

W wyniku konkursu ofert NFZ zawarł umowę z hospicjum domowym prowadzonym przez Fundację Dwa Skrzydła przy ul. Świętego Antoniego 97 w Tomaszowie Mazowieckim. Hospicjum domowe to rodzaj szczególnej opieki przeznaczonej dla tych chorych na nowotwory, AIDS, z następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, których stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich pozwalają na pobyt w domu - poinformowała rzeczniczka łódzkiej NFZ Anna Leder.

W hospicjum domowym chory pozostaje pod opieką lekarza, pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej dwa razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą też odbywać się częściej - pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami. Rodzina pacjenta może w hospicjum domowym bezpłatnie wypożyczyć sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, np. inhalator, glukometr, wózek inwalidzki, kule.

Pracuję z chorymi na raka od kilkunastu lat. Zaczynałem w łódzkim hospicjum Gajusz, teraz pracuję w szpitalu onkologicznym NuMed w Tomaszowie Mazowieckim, jestem psychoonkologiem. W zespole hospicyjnym będą zarówno nowi, jak i doświadczeni medycy. Do objęcia opieką hospicyjną konieczne jest skierowanie - może je wystawić każdy lekarz, który ma umowę z NFZ. Zazwyczaj robi to lekarz POZ, onkolog lub lekarz, który wypisuje chorego ze szpitala - wyjaśnił ks. Grzegorz Chirk, kierujący Fundacją, która prowadzi hospicjum.

W Łódzkiem działa 12 hospicjów i oddziałów medycyny paliatywnej, dysponujących 246 łóżkami. Poza hospicjami stacjonarnymi cenioną formą opieki nad chorymi terminalnie są właśnie hospicja domowe.

Wraz z nową placówką w województwie jest obecnie 35 hospicjów domowych dla dorosłych oraz dwa hospicja domowe dla dzieci. W 2022 roku medycy z hospicjów domowych w regionie objęli opieką ponad 3,6 tys. dorosłych pacjentów, Jest to najczęściej wybierana forma opieki nad chorymi u kresu życia.