Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wpisaniu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego Stoczni Gdańskiej od okresu funkcjonowania Stoczni Cesarskiej do 1989 r. - podano na stronie MKiDN.

Dodano, że "wyrok Sądu, który uznał za prawomocną decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków wydaną w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do rejestru zabytków Stoczni Gdańskiej, potwierdził słuszność działań służb konserwatorskich obu instancji prowadzonych na rzecz objęcia ochroną prawną tego zabytku".

W 2017 r. Generalny Konserwator Zabytków, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdecydował o wpisaniu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego Stoczni Gdańskiej od okresu funkcjonowania Stoczni Cesarskiej do 1989 roku.

Obszar ten został uznany za pomnik historii jako "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" rozporządzeniem Prezydenta RP z 10 grudnia 2018 roku.