Niemal 80 milionów złotych zainwestuje firma Spedycja Polska - SPEDCONT w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka zamierza rozbudować terminal kolejowy cargo w Łodzi, do którego docierają pociągi z Chin. Francuski inwestor chce zwiększyć możliwości terminala intermodalnego i wyposażyć go w nowoczesny park maszynowy.

Spedycja Polska - SPEDCONT w Łodzi zarządza terminalem kolejowym, do którego od 2013 roku docierają bezpośrednio pociągi z Chin. Co roku rośnie liczba pociągów kursujących do i z Łodzi Nowym Jedwabnym Szlakiem. W 2016 roku było ich 250, rok później już 350, obecnie - blisko 500.

Rozbudowa części terminalowej

Spółka rozpoczęła już i planuje obsługiwanie nowych kierunków tranzytowych takich jak: Francja, Włochy, Rumunia czy Mongolia.

Nowa inwestycja będzie polegała na rozbudowie części terminalowej, zwiększeniu powierzchni składowania, a także zbudowaniu nowoczesnego parku maszynowego. Inwestor zaplanował również budowę Container Freight Station - magazynu do konsolidacji i dekonsolidacji ładunków (czyli dzielenie jednej przesyłki na wiele pojedynczych, przeznaczonych dla kolejnych odbiorców).

W czasach intensywnego rozwoju nowych technologii, pozytywnych trendów w sprzedaży online, rosnącej wymiany handlowej i tym samym, nowych wyzwań związanych z obsługą znaczących potoków ładunków, konieczne jest wdrożenie kolejnego etapu rozbudowy terminala SPEDCONT - stwierdza prezes firmy SPEDCONT Marcin Dobruchowski. Jak dodał, "głęboko wierzę, że nasza nowa inwestycja pobudzi rynek i przyczyni się do dalszego rozwoju firm w naszym regionie".

630 milionów złotych

Spedycja Polska - SPEDCONT od lat rozwija terminal kolejowy w Łodzi. Francuski inwestor kupił od Łódzkiej SSE teren inwestycyjny przylegający do terminala i zamierza rozbudowę na nowej części oraz modernizację już istniejącej infrastruktury.

Francuski inwestor łączy towarowo Łódź już nie tylko z Chinami, ale także z zachodnią i południową Europą tj. z Włochami i Niemcami. Oba połączenia o początkowej przepustowości dwóch kursów tygodniowo uruchomione zostały w bieżącym roku.

Pozyskanie takiego inwestora było kluczowe dla ŁSSE z kilku powodów. Przede wszystkim jest to ważna inwestycja dla Łodzi i regionu, który dzięki SPEDCONT wyrasta w tej chwili na czołowy kolejowy hub logistyczny w Polsce - podkreślił prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik. Jak dodał, "ponadto jest to firma z kapitałem francuskim, o który zabiegaliśmy od pewnego czasu".

Podejmujemy działania, by zaaktywizować francuskich inwestorów na naszym obszarze, co przełożyło się w ostatnich dwóch latach na cztery francuskie inwestycje w Łódzkiej Strefie - mówi Marek Michalik.

Łódzka SSE, w swojej historii, może pochwalić się ośmioma inwestycjami firm francuskich na łączną kwotę blisko 630 milionów złotych. Zatrudnienie w nich znalazło niemal 3,5 tysiąca osób.