Do tej pory przy skrzyżowaniu ul. Korbutowej i Królowej Jadwigi w Krakowie, odkryto 18 pochówków. Archeolodzy są już pewni, że to, na co natrafiono podczas prac budowlanych, to cmentarz. Nekropolia pochodzi najprawdopodobniej z XIX wieku.

Do dzisiaj archeolodzy odkryli przy ul. Królowej Jadwigi 18 pochówków

To odrębne mogiły, które się oddzielają na tle calcowym (pierwotne warstwy ziemi nienaruszone przez człowieka), widać zarys jamy grobowej oraz to, że pochówki w nich są pojedyncze – wyjaśnia archeolog Bożena Marczyk-Chojnacka, kierownik nadzoru archeologicznego. To jest na pewno cmentarz, datujemy go wstępnie na XIX wiek.

Według naukowców, mógł to być cmentarz epidemiczny lub cmentarz związany z funkcjonowaniem w tym okresie takich nekropolii na rozdrożach dróg. 

W takich miejscach przy kapliczkach chowano osoby, które z różnych względów nie mogły być pochowane na regularnym cmentarzu – opowiada Marczyk-Chojnacka. Mowa o osobach nieochrzczonych, samobójcach lub przestępcach. 

Funkcje tej nekropolii poznamy dopiero po zakończeniu prac archeologicznych i określeniu ilości pochówków – dodają badacze. Na cmentarzu odkryto na razie pochówki dzieci i dorosłych. Mamy również dwa pochówki niemowlaków, czyli dzieci zaraz po urodzeniu.

Potrzebne badania antropologiczne

W określeniu funkcji cmentarza pomogą też badania antropologiczne. Te określą nam wiek osób, które tu zostały pochowane, płeć oraz być może przyczynę zgonu. 

Czy każda ewentualna choroba zmienia stan kości? Dopytuje reporter RMF MAXX, Przemysław Błaszczyk. 

Prawie każda choroba odciska się na kościach i zostawia na nich trwały ślad  - przyznaje archeolog  i dodaje, że  taką chorobą może być choćby grypa. Jeśli ktoś przeszedł ciężką grypę, to widać na kościach.

Na razie trudno ocenić jak długo potrwają badania archeologiczne. Prace remontowe przy tej arterii trwają na innych odcinkach z pominięciem obszaru, na którym odkryto cmentarz. 

Od poniedziałku całkowicie zamknięty będzie fragment ul. Królowej Jadwigi od wjazdu do MUFO i strzelnicy do ulicy Korbutowej wraz z tarczą skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi.

Dojazd do ulicy Korbutowej możliwy będzie od ul. Robla i Czeremchowej.
Opracowanie: