Akcja sadzenia malw przy ulicach Tetmajera i Malwowej w miastach w całej Polsce, a także wystawy, konferencja naukowa, kolędowanie, koncerty i warsztaty - to program roku Włodzimierza Tetmajera, który przygotowało Muzeum Krakowa. Rok został zainaugurowany "Kolędowaniem z Tetmajerem".

Włodzimierz Tetmajer, urodził się 31 grudnia 1861 w Harklowej, zmarł 26 grudnia 1923 w Krakowie. Był artystą i działaczem politycznym aktywnie zaangażowany na rzecz walki o niepodległość.

Rydlówka znajduje się przy ul. Włodzimierza Tetmajera 28 w Krakowie.

Program Roku Tetmajera

Zainaugurowany pod koniec grudnia Rok Włodzimierza Tetmajera składa się z wielu propozycji kulturalnych:

 • konkurs wiedzy Tetmajer na tle epoki: październik 2022 - maj 2023 (organizator Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana);
 • wystawa monograficzna Włodzimierza Tetmajera: czerwiec - październik 2023;
 • "Żywe obrazy" - ogólnopolska akcja inspirowana twórczością Włodzimierza Tetmajera, na którą złożą się: ogólnopolski konkurs oraz #challenge dla pracowników instytucji kultury;
 • akcja sadzenia malw przy ulicach Tetmajera i Malwowej w miastach w całej Polsce przy współpracy z partnerami projektu - maj/czerwiec 2023;
 • "Tetmajer bez Przerwy  łączy przeciwieństwa"  - społeczna wystawa plenerowa:  czerwiec - grudzień 2023;
 • "Oblicza Tetmajera" - ogólnopolska konferencja naukowa: październik/listopad 2023;
 • koncerty inspirowane twórczością Włodzimierza Tetmajera realizowane w Rydlówce z możliwością powtórzenia ich np. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce, gdzie Włodzimierz Tetmajer malował polichromie: zaplanowany na cały rok;
 • wykłady popularnonaukowe poświęcone różnym aspektom życia i twórczości Włodzimierza Tetmajera; warsztaty towarzyszące wykładom (w ramach cyklu  Herbatki u Rydlów) - cały rok;
 • warsztaty inspirowane twórczością Włodzimierza Tetmajera (także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami): cały rok z koncentracją na okresie letnim;
 • spacery (w tym także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami): kwiecień - październik;
 • oprowadzania tematyczne po Rydlówce oraz Krakowie (w tym także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami);
 • cykl wykładów dla seniorów  poświęconym różnym aspektom życia, twórczości i działalności Włodzimierza Tetmajera: październik- grudzień 2023;
 • gra terenowa "Śladami Niepodległości", temat przewodni edycji: Włodzimierz Przerwa-Tetmajer:  listopad 2023.

Krótki życiorys Włodzimierza Tetmajera

Włodzimierz Tetmajer był jednym z prekursorów malarstwa młodopolskiego, zajmował się również projektowaniem witraży i ilustratorstwem. Zaprojektował i wykonywał polichromie siedmiu obiektów sakralnych. Tworzył także scenografie dla Teatru Miejskiego w Krakowie. Był poetą, prozaikiem oraz dramaturgiem.

Trwale wpisał się także w dzieje polskiego życia politycznego jako pełen pasji polityk i patriota. Włodzimierz Tetmajer był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w 1911 r. został posłem parlamentu austriackiego z ramienia PSL. W grudniu 1913 r., w trakcie rozłamu w PSL, opowiedział się po stronie orientacji solidarystycznej i niepodległościowej i został współzałożycielem frakcji PSL-Piast, a następnie prezesem towarzystwa "Strzelec" w Krakowie.

Włodzimierz Tetmajer został powołany przez naczelnika Józefa Piłsudskiego do Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie, zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1930 r., został odznaczony Krzyżem Niepodległości, a za zasługi położone w walkach o prawa Polski do Śląska, Gwiazdą Górnośląską. W 2013 roku sejm RP przyjął uchwałę "w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci".

Opracowanie: