Od poranka w części Krakowa obowiązuje nowa organizacja ruchu, w związku z budową nowej linii tramwajowej. Zamknięcia i zwężenia jezdni dotyczą głównie ulicy Lublańskiej. Inwestycja dotyczy położenia nowej sieci trakcyjnej szybkiego tramwaju do Mistrzejowic, w północnej części Krakowa - informuje krakowski magistrat.

Realizacja projektu wymusiła zmianę w ruchu drogowym

W związku z budową nowej linii tramwajowej, władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie kilku zmian w organizacji ruchu.

Na ul. Lublańskiej ruch między rondem Polsadu i rondem Barei odbywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczono po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsadu do ronda Barei będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

Ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego został przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych. Przystanek autobusowy Olsza II 02 przy ul. Lublańskiej przeniesiono o ok. 30 m na północ.

Czasowa organizacja ruchu na południe od ul. Miechowity pozostała bez zmian.

Budowa nowej linii trwa ponad pół roku

Budowa nowej trakcji tramwajowej do Mistrzejowic rozpoczęła się w lipcu zeszłego roku. Inwestycja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), tzn. prywatna firma współpracuje z przedsiębiorstwem publicznym.

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację linii tramwajowej do Mistrzejowic w grudniu 2020 roku. Według włodarzy Krakowa budowa 4,5 km linii szybkiego tramwaju jest największym w Polsce projektem transportowym realizowanym w modelu PPP. Inwestycja warta 1,92 mld zł ma być gotowa z końcem 2025 roku.

Nowe torowisko przebiegać będzie od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu ulic: Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu.

Władze miasta szacują, że dzięki temu połączeniu czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut.

Cena inwestycji - ponad 1,92 mld zł - obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez partnera prywatnego przez 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.