Gabriela Olszowska wygrała konkurs na małopolskiego kuratora oświaty - taką decyzję komisja przekazała wojewodzie małopolskiemu Krzysztofowi Klęczarowi oraz minister edukacji Barbarze Nowackiej.

Zgodnie z przepisami kuratora powołuje minister na wniosek wojewody.

Konkurs został rozpisany  po tym, jak w połowie grudnia odwołana została poprzednia małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, znana ze stanowczych, często bardzo kontrowersyjnych opinii.

O stanowisko to ubiegało się ośmiu kandydatów. Członkowie komisji konkursowej zadawali im pytania dotyczące koncepcji nadzoru pedagogicznego, organizacji i zarządzania kuratorium oświaty, sprawdzali także znajomość prawa oświatowego.

Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Została nim pani Gabriela Olszowska - poinformowałartzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Gabriela Olszowska jest z wykształcenia jest polonistką, ukończyła też studia z zarządzania w oświacie i podyplomową  europeistykę. Jest autorką publikacji metodycznych. Była dyrektorką Gimnazjum nr 2 w Krakowie i nauczycielką w szkole sportowej. Po odwołaniu Barbary Nowak to jej powierzono pełnienie obowiązków kuratora w Małopolsce.