Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej z Myślenic do Krakowa. Szacunkowa wartość tego projektu to ponad 150 mln zł.

Podpisana przez PLK SA i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego umowa przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod budowę nowej linii kolejowej. Ma ona połączyć krakowskie Swoszowice i centrum Myślenic.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej powinno nastąpić w kwietniu. Dokumentacja wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami ma być gotowa w połowie 2027 r. W tym samym roku powinna się rozpocząć budowa nowej linii, która ma się zakończyć w latach 2030-2031.

Planowana trasa ma mieć 22 km długości. Będzie prowadzić m.in. dwoma tunelami kolejowymi. Wybudowane zostaną również nowe wiadukty i mosty.

Z dostępu do kolei skorzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy Myślenic, ale i trzech podkrakowskich gmin - razem ok. 72 tys. mieszkańców. Na trasie powstaną przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice.

Przejazd z Krakowa Głównego do Myślenic ma trwać ok. 40 minut. Według szacunków, z połączenia kolejowego skorzysta średnio ok. 6 tys. podróżnych na dobę.

"Spełnienie marzeń i ambicji mieszkańców Myślenic"

Kolej do Myślenic to szansa na rozwój lokalnych samorządów (...). W efekcie ten region na południe od Krakowa zyska fantastyczne połączenie kolejowe, dzięki któremu Myślenice i sąsiednie gminy będą mogły jeszcze dynamiczniej się rozwijać - ocenił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podkreślił, że realizacja połączenia kolejowego z do Krakowa "to spełnienie marzeń i ambicji mieszkańców Myślenic". To dla całej ziemi myślenickiej ważny i duży projekt na wagę złotego pociągu. To szansa dla Myślenic na rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i rozwój turystyczny - wyliczał.