Trzej żołnierze trafili do szpitala w Hajnówce na badania, po kolizji do jakiej doszło podczas ich patrolu terenów przygranicznych. Na drodze pojazdu, którym się poruszali, stanął żubr.

Do zdarzenia doszło w piątek. Żołnierze jechali interwencyjnie - jako wsparcie dla swoich kolegów - po zgłoszeniu o tym, że grupa migrantów w określonym miejscu próbuje szturmować ogrodzenie na granicy.

W pewnym momencie kierowca zauważył przed maską żubra. Musiał więc gwałtownie hamować.

Próba ominięcia zwierzęcia doprowadziła do wywrotki pojazdu.

Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Żołnierze trafili do szpitala jedynie na badania, po których opuścili placówkę Hajnówce.

Żubr także nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią

Przypomnijmy, że od 13 czerwca na ok. 60 km odcinku polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem obowiązuje czasowy zakaz przebywania. 

Celem tzw. strefy buforowej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, jak również funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ukazało się w środę w Dzienniku Ustaw.

Zakaz wprowadzono na 90 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem, strefa zakazu przebywania obejmuje 60,67 km granicy na odcinku położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze.

Na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem ma szerokość 200 m od linii granicy państwowej, a na odcinku 16,12 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa ma szerokość ok. 2 km.