Kwestie gospodarcze przed pierwszą turą wyborów nie stanowiły wiodącego tematu kampanii prezydenckiej. Przed drugą turą kwestie świadczeń socjalnych i wieku emerytalnego stały się dodatkowym narzędziem, które ma przekonać wyborców do oddania głosu na Andrzeja Dudę lub Rafała Trzaskowskiego. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Business Insider Polska zapytał Polaków o podniesienie wieku emerytalnego, 500 + i wejście Polski do strefy euro. Niektóre wyniki są zaskakujące.

Niektóre deklaracje Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego są jednoznaczne: obaj nie zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego i popierają wprowadzenie tzw. emerytur stażowych.

Podobnie jak kandydaci na prezydenta podwyższeniu wieku emerytalnego sprzeciwia się 59,8 proc. ankietowanych przez IBRiS. Na podwyższenie wieku mogłoby natomiast się zgodzić 33,4 proc. respondentów.

Szczególnie zaskakujące są wyniki dotyczące świadczenia socjalnego 500 +. W tym przypadku zarówno wyborcy Andrzeja Dudy jak i Rafała Trzaskowskiego są przeciwni podwyższeniu świadczenia. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 65,5 proc. respondentów, 24,2 proc. jest zdania, że prezydent powinien dążyć do zwiększenia tej kwoty.

IBRiS na zlecenie Business Insider zapytał również, co Polacy sądzą o przystąpieniu kraju do strefy euro.  Łącznie 57 proc. ankietowanych jest przeciwko wprowadzeniu wspólnej waluty, jednak to właśnie to pytanie najmocniej podzieliło elektoraty. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego aż 67 proc. chciałoby wprowadzenie euro w Polsce, tak w przypadku wyborców Andrzeja Dudy jest to zaledwie 12 proc.

Badanie na zlecenie Business Insider Polska przeprowadził 1 lipca Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Cały sondaż dostępny na portalu Business Insider Polska