Prezydent Andrzej Duda chce nowej rewolucji w systemie emerytalnym. Podpisał umowę programową z "Solidarnością" zakładającą wprowadzenie emerytur stażowych.

Emerytury stażowe polegają na utrzymaniu obecnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakładają równocześnie, że kobiety, które przepracowały 35 lat i mężczyźni, którzy przepracowali 40 lat, mogliby wcześniej kończyć pracę i otrzymywać normalną emeryturę.

Emerytury stażowe Andrzej Duda obiecywał już 5 lat temu. Nie znalazło to przychylności większości parlamentarnej - tak się delikatnie mówiąc wyrażę - tak przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda próbował tłumaczyć Andrzeja Dudę, zrzucając winę na PiS.

Nowa umowa programowa, którą prezydent Andrzej Duda podpisał z NSZZ "Solidarność" zakłada m.in.: utrzymanie programów społecznych.

Andrzej Duda zadeklarował też wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, w tym przez wprowadzenie Funduszu Medycznego, z dodatkowymi środkami na leczenie onkologiczne oraz leczenie chorób rzadkich. Prezydent zobowiązał się również do działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W umowie znalazła się również deklaracja ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego państwa.