W związku z zamrażaniem gospodarki po wykryciu w Polsce koronawirusa 12 procent firm zwolniło pracowników - wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdecydowały się na to przede wszystkim duże i średnie firmy. Głównie z branży handlowej np. sklepy odzieżowe.

Na tym jednak nie koniec. Jak wynika z raportu, ograniczanie liczby pracowników planuje kolejnych 12 procent firm - wynika z badania przeprowadzonego pod koniec kwietnia, tuż przed majówką.

TU ZNAJDZIESZ CAŁY RAPORT

26 procent dużych firm planuje zmniejszenie liczby pracowników. Dla porównania spośród firm mikro i małych tylko 9 procent.

Tym razem fala zwolnień ma dotyczyć głównie nie sektora handlu, ale usług np. gastronomii, siłowni, klubów fitness, czy branży rozrywkowej.

Zwolnienia to jedno. Druga kwestia to obniżka pensji. Na taki krok zdecydowało się 14 procent firm - informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Kolejne 21 procent ma w planach takie rozwiązanie.

Sytuacja polskich firm

Największy spadek liczby nowych zamówień obserwowany był pod koniec marca: dotyczył 71 proc. firm - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Sytuacja poprawiła się w połowie kwietnia. Spadek nowych zamówień dotyczył 62 proc. firm. Pod koniec kwietnia nieznacznie więcej (66 proc. firm ) odnotowuje spadki  liczby nowych zamówień.

38 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać okres powyżej 3 miesięcy.
Posiadanie płynności finansowej umożliwiającej działanie powyżej 3 miesięcy deklaruje ponad połowa (52 proc.) dużych podmiotów. 46 proc. firm ma środki finansowe umożliwiające działanie firmy przez maksymalnie 3 miesiące. 10 proc. firm nie ma żadnych rezerw finansowych.

Co z pracownikami?

85 proc. przedsiębiorców nie dokonało żadnych zmian kadrowych  w porównaniu do lutego 2020 r., zaś12 proc. dokonało redukcji zatrudnienia. Redukcje zatrudnienia najczęściej miały miejsce w średnich i dużych przedsiębiorstwach (16 proc. z nich) oraz w handlu (15 proc.).

12 proc.przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii. 71 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia , a 8 proc. planuje zwiększyć liczbę pracowników
firmy.

34 proc. firm planujących redukcję zatrudnienia chce zmniejszyć liczbę etatów o nie więcej niż 10 proc., a 26 proc. planuje to zrobić w skali od 10 do  25 proc.

Co z pensjami?

14 proc. firm obniżyło dotychczasowy poziom wynagrodzeń wszystkich pracowników. Redukcji najczęściej dokonywały mikro firmy (17 proc. z nich). Duże firmy częściej niż pozostałe obniżały wynagrodzenia kadry zarządzającej (16 proc.), i rzadziej niż pozostałe obniżały wynagrodzenia reszty pracowników (8 proc.).

57 proc. firm, które obniżyły wynagrodzenia, deklaruje, że wyniosły one od 10 do 25 proc.

61 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń. Duże firmy, relatywnie częściej niż pozostałe, planują nie zmieniać dotychczasowych wynagrodzeń (68 proc. z nich). 21 proc. firm planuje obniżenie wynagrodzeń dla całej załogi firmy, a jedynie 1 proc. wyłącznie dla kadry zarządzającej.