Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę i wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej". Pismo zostało przyjęte przy 637 głosach za, 13 przeciw oraz 26 wstrzymujących się.

Parlament Europejski praktycznie jednomyślnie przegłosował rezolucję, która potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Posłowie kategorycznie odrzucają rosyjską "retorykę, która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia". Przypominają jednocześnie Rosji o jej zobowiązaniach międzynarodowych i ostrzegają przed niebezpieczeństwem eskalacji konfliktu jądrowego.

Ponadto w tekście wzywa się państwa Unii do szybszego dostarczania Ukrainie broni defensywnej, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który zezwala na indywidualną i zbiorową obronę własną. Parlament opowiada się również za zacieśnieniem współpracy wywiadowczej Unii z Ukrainą w związku z trwającą agresją.

W rezolucji wzywa się instytucje Unii do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Procedura powinna być zgodna z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i opierać się na kryteriach merytorycznych. Jednocześnie Unia powinna kontynuować działania na rzecz integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem unijnym zgodnie z obowiązującym układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

Pochwała Polski i wezwanie dotyczące energetyki

Eurodeputowani chwalą w piśmie Polskę i inne kraje za otwarte granice dla uchodźców z Ukrainy i zapewnienie im schronienia i pomocy.

W rezolucji jest też wezwanie do znacznego zmniejszenia zależności energetycznej Unii Europejskiej, w szczególności od rosyjskiego gazu, ropy i węgla m.in. poprzez dywersyfikację źródeł energii, w tym rozbudowę terminali i tras dostaw LNG.

Eurodeputowani wzywają też do definitywnego porzucenia projektu gazociągu Nord Stream 2 i chwalą Niemcy za wstrzymanie certyfikacji tego połączenia. Apelują również o utrzymanie presji na Rosję.