W weekendowym wydaniu „Rzeczpospolita” ostrzega przed powrotem dopalaczy. „Tylko w ubiegłym roku zgłoszono 81 nowych substancji psychoaktywnych” - alarmuje.

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" przejrzeli europejski raport narkotykowy, poświęcony nowym substancjom psychoaktywnym. "Jego autorzy piszą wprost - narkotyki, z którymi stykamy się obecnie, w wielu aspektach różnią się od substancji znanych nam z wcześniejszych lat. Podstawowa obserwacja jest taka, że są o wiele bardziej niebezpieczne" - podkreśla gazeta. Wymienia też przykłady szczególnie niebezpiecznych substancji. "MDPV to syntetyczna pochodna katynonu, sprzedawana jako "legalna" lub syntetyczna wersja kokainy. Został wykryty w przypadku 107 zatruć i 99 zgonów. Metoksetamina, substancja o działaniu psychodelicznym, tzw. używka klubowa. Zgłoszono 20 zgonów i 110 zatruć związanych z jej używaniem".

W weekendowym wydaniu "Rzeczpospolitej" także:

- Wredni i niezbędni

- Czy w Twojej firmie jest kret?

- Dawni rycerze w naszych czasach

Rzeczpospolita