Z powodu sytuacji na Ukrainie siedem najwyżej uprzemysłowionych państw świata (grupa G7) zawiesiło przygotowania do szczytu z udziałem Rosji (G8), który miał się odbyć w czerwcu w Soczi - poinformował Biały Dom. Jednocześnie ministrowie finansów krajów G7 zadeklarowali gotowość udzielenia "silnego wsparcia finansowego" Ukrainie, jeśli Kijów zgodzi się na reformy wymagane przez MFW.

Przywódcy państw grupy G7 potępili "jaskrawe pogwałcenie" suwerenności Ukrainy przez Rosję i oświadczyli, że zawieszenie przygotowań do szczytu pozostanie w mocy "do czasu aż powstaną warunki sprzyjające do merytorycznych dyskusji na forum G8".

Biały Dom wydał to oświadczenie w imieniu krajów wchodzących w skład grupy G7 (USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii), a także Unii Europejskiej. W skład grupy G8 wchodzi dodatkowo Rosja.

My przywódcy Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Zjednoczonego Królestwa, USA a także przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej wspólnie potępiamy jaskrawe pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy - głosi oświadczenie. Zwracamy uwagę, że działania Rosji na Ukrainie są sprzeczne z zasadami i wartościami, jakimi kierują się grupy G7 i G8 - czytamy dalej.

Grupa G7 wezwała Rosję do rozpoczęcia bezpośrednio, lub za pośrednictwem mediacji międzynarodowej, rozmów z Ukrainą w celu wyjaśnienia wszelkich spraw dotyczących przestrzegania praw człowieka lub bezpieczeństwa. Ponadto G7 udzieliła poparcia Ukrainie w jej staraniach uzyskania pomocy finansowej od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz reformowania gospodarki.

Wcześniej sekretarz stanu USA John Kerry zagroził, że jeśli Rosja nie zmieni swojej polityki wobec Ukrainy, to jej członkostwo w G8 stanie pod znakiem zapytania.

Są gotowi pomóc Ukrainie

Ministrowie finansów grupy G7 zadeklarowali natomiast gotowość udzielenia "silnego wsparcia finansowego dla Ukrainy", jeśli Kijów zgodzi się na reformy wymagane przez MFW.

Ministrowie wskazali w opublikowanym oświadczeniu, że wsparcie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) będzie miało decydujące znaczenie dla uzyskania pomocy z Banku Światowego i innych międzynarodowych instytucji finansowych i Unii Europejskiej oraz z porozumień dwustronnych.

Podkreślili jednak, że oferta pomocy uzależniona jest od tego, czy nowy rząd Ukrainy zgodzi się realizować reformy gospodarcze, których domaga się MFW.

Jesteśmy zjednoczeni w naszym zaangażowaniu na rzecz dostarczenia silnego wsparcia finansowego dla Ukrainy. Powstanie nowego rządu na Ukrainie stwarza unikalną okazję realizacji pilnie potrzebnych reform rynkowych - głosi opublikowany komunikat.

Zdaniem ministrów finansów grupy G7 MFW powinien odgrywać czołową rolę w pomocy dla Ukrainy zarówno w dziedzinie doradztwa, jak i finansowaniu najpilniejszych potrzeb gospodarczych oraz zwalczaniu korupcji.

(MRod)