W jesiennych wyborach samorządowych mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie wystawi kandydatów na włodarzy w 28 miastach i gminach, w tym po raz pierwszy w historii kandydata na prezydenta Opola, którym został politolog dr Norbert Honka.

Jak poinformował przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim oraz obecny szef klubu radnych mniejszości w sejmiku Norbert Rasch, mniejszość niemiecka wystawi łącznie ok. 830 kandydatów "do wszystkich szczebli samorządowych, z tego najwięcej do rad gmin i powiatów".

Rasch zaznaczył, że oprócz 28 kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydenta Opola "z poparciem Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszości Niemieckiej wystartuje jeszcze dodatkowo 6 innych kandydatów".

Z wyliczeń mniejszości wynika, że obecnie w opolskich samorządach reprezentuje ją m.in. 50 radnych powiatowych i 270 radnych gminnych, trzech starostów, 29 wójtów i burmistrzów - wybranych z list mniejszości lub przez mniejszość popieranych.

W opolskim sejmiku 6-osobowy klub mniejszości tworzy koalicję z klubem PO, mającym 11 radnych oraz trzyosobowym klubem PSL.

Wśród wyborczych zapowiedzi mniejszości niemieckiej są m.in. te dotyczące działań na rzecz seniorów, w tym tworzenie Centrów Aktywności Seniora czy kontynuacja projektu Animatorów Osób Starszych z wykorzystaniem bazy lokalowej kół TSKN. 

Podkreślana jest też kwestia wzmacniania dwujęzycznego szkolnictwa, m.in. przez tworzenie dwujęzycznych klas w gimnazjach oraz powołanie niemieckojęzycznego Centrum Edukacji, które służyć ma poprawie standardów nauczania niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Celem jest także wspieranie przedsiębiorczości (np. poprzez wsparcie samorządów lokalnych w pozyskiwaniu nowych inwestorów) jak również powołanie Centrum Wsparcia Powrotów - biura kontaktowego dla osób, które wyjechały z opolskiego oraz dla osób zagrożonych migracją).

W przypadku edukacji zależy nam nie tylko na działaniach na rzecz szkolnictwa mniejszościowego, ale również szkolnictwa zawodowego. Chcielibyśmy wykorzystać w tym wypadku doświadczenia niemieckie, które polegają na współpracy szkół z zakładami pracy - dodał Rasch.

Ponadto, mniejszość zapowiedziała działania na rzecz zwiększania samorządności; promocji dziedzictwa kulturowego Śląska oraz rozwoju oferty kulturalnej promującej wielokulturowe bogactwo Śląska.

W spisie powszechnym z 2011 r. narodowość niemiecką zadeklarowało ponad 148 tys. osób.

Kandydat mniejszości Honka zmierzy się z kandydatem SLD, posłem Tomaszem Garbowskim oraz kandydatem PO, b. wiceministrem transportu, posłem Tadeuszem Jarmuziewiczem. Wystartuje w nich również b. wiceprezydent Opola i b. członek PO Arkadiusz Wiśniewski (obecnie Opole na Tak), a także wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola i szef klubu radnych Razem dla Opola Marcin Ociepa oraz radny sejmiku z PSL Grzegorz Sawicki i kandydat Kongresu Nowej Prawicy Łukasz Szewczyk.

Obecny prezydent Opola Ryszard Zembaczyński (PO) po 12 latach sprawowania swojej funkcji nie będzie się ubiegał o stanowisko; wystartuje on natomiast w wyborach do opolskiego sejmiku.

(acz)