"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała dzisiaj do Najwyższej Izby Kontroli wstępną analizę dotyczącą incydentów informatycznych związanych z systemem użytkowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze” – poinformował rzecznik Izby, Paweł Biedziak. „Materiał analityczny z ABW został włączony do akt kontroli. Izba wykorzysta go przy formułowaniu końcowego raportu" – sprecyzował.

Rzecznik poinformował, że w środę do NIK trafią również dokumenty z Krajowego Biura Wyborczego dotyczące m.in. przetargów informatycznych, które doprowadziły do wyłonienia wykonawcy systemu do obsługi wyborów. Dostarczone do NIK dokumenty są analizowane w centrali Izby, tak aby pracownicy Krajowego Biura Wyborczego mogli skoncentrować się na wykonywaniu obowiązków związanych z wyborami samorządowymi - zapewnił Biedziak.

ABW poinformowała, że we wtorek w późnych godzinach wieczornych otrzymała informację od Państwowej Komisji Wyborczej o incydencie dotyczącym nieuprawnionego dostępu do bazy danych strony internetowej www.pkw.gov.pl. Według informacji otrzymanej z PKW, atak nie dotyczy systemu wyborczego - zapewnił rzecznik Agencji,  Maciej Karczyński.

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL natychmiast polecił PKW zmianę haseł i zabezpieczenie logowań do systemu. ABW będzie ustalać, w jaki sposób doszło do ingerencji, kto mógł ewentualnie tego dokonać i dlaczego. Sprawdzi też, czy zawiodły systemy teleinformatyczne, czy człowiek.

NIK we wtorek rozpoczęła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym. Izba sprawdza m.in., jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów. Kontrolerzy sprawdzą m.in., czy system informatyczny był budowany zgodnie z prawem, skontrolują przygotowania do przetargu, sam przetarg, postępowanie po przetargu i zawarcie umowy z firmą, która przygotowywała system.

PKW od niedzieli, kiedy zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych, boryka się z problemami z funkcjonowaniem systemu informatycznego. Wciąż brakuje pełnych wyników; najdłużej trwa ustalanie wyników wyborów do sejmików wojewódzkich.