Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Roberta Pazika, jednego z zabójców Krzysztofa Olewnika. W ramach śledztwa ostrołęcka prokuratura badała cztery wątki dotyczące okoliczności zgonu Pazika. Dwa tygodnie temu śledczy z tej samej prokuratury umorzyli śledztwo ws. śmierci drugiego z zabójców Olewnika - Sławomira Kościuka.

W przypadku Pazika prokuratorzy uznali, że nie doszło do nieumyślnego spowodowania jego śmierci, nikt też nie nakłaniał go do popełnienia samobójstwa i nie pomagał mu w targnięciu się na życie. Nie stwierdzono też, aby funkcjonariusze służby więziennej nie dopełnili swych obowiązków w zakresie opieki psychologicznej, medycznej, wychowawczej, a także w nadzorze nad osadzonym.

Pazika znaleziono powieszonego w celi płockiego Zakładu Karnego 19 stycznia 2009 r. W marcu 2008 r. Sąd Okręgowy w Płocku skazał Pazika na dożywocie, podobnie jak Sławomira Kościuka, drugiego z zabójców Krzysztofa Olewnika.

Śledztwo w sprawie śmierci Sławomira Kościuka, którego znaleziono powieszonego w celi płockiego Zakładu Karnego 4 kwietnia 2008 r., ostrołęcka prokuratura okręgowa umorzyła 31 grudnia 2010 r.